1m60 là bao nhiêu Inch

Đây là công cụ chuyển đổi độ dài trực tuyến, chuyển đổi mét sang feet và inch, feet và inch sang mét, bao gồm phân số và inch thập phân, nó cũng có các công thức tính toán và thước đo động ảo để hiển thị đơn vị tương ứng, hiểu câu hỏi của bạn một cách tốt nhất hình dung.

Cách sử dụng công cụ này

 • Để chuyển đổi mét sang feet và inch, hãy điền số vào chỗ trống của mét
 • Để chuyển đổi feet và inch sang mét, hãy điền số vào chỗ trống của feet và inch
 • Số đầu vào có thể là số thập phân (3,6) hoặc phân số (1 3/4)

Thước đo tỷ lệ ảo phía trên là để tương tác và dễ hiểu hơn, nếu bạn muốn đo chiều dài của vật gì đó, chúng tôi có mộtthước kẻ ảo trực tuyếncho bạn, chào mừng bạn đến thử nó.

chuyển đổi Mét sang Feet

 • 1 mét = 100 cm (chuyển đổi mét sang cm)
 • 1 inch = 2,54 cm, 1 ÷ 2,54 = 0,393700787, 1 cm = 0,393700787 inch (đổi cm sang inch)
 • 1 foot = 12 inch, 12 * 2,54 = 30,48, 1 foot = 30,48 cm (đổi feet sang cm)
 • 100 cm ÷ 30,48 = 3,280839895013123 ft, 100 cm * 0,393700787 = 39,3700787 inch
 • Vì vậy, để chuyển đổi từ mét sang feet ( m sang f ) là một chuyển đổi đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng 1 m = 3,28 ft hoặc 1 m = 39,37 inch và chỉ cần nhân lên.

Làm thế nào để chuyển đổi mét sang feet?

Theo các công thức trên, để chuyển đổi mét sang feet, miễn là số mét nhân với 3,28 là số feet

mét × 3,28 = feet
3,5 m × 3,28 = 11,48 ft

Làm thế nào để chuyển đổi feet sang mét?

Có bao nhiêu mét trong một foot? Đáp số : 0,3048 mét
1 ft = 30,48 cm = 0,3048 m, do đó, để chuyển đổi feet sang mét, chỉ cần nhân feet với 0,3048
Trước khi nhân chúng ta thống nhất đơn vị để tiện cho việc tính toán, quy đổi feet & inch sang feet thập phân chẳng hạn. 5' 5" = 5+(5/12) ft = 5,4167 bộ

feet × 0,3048 = mét
5 ft 4 inch = 5+(4/12) = 5+(1/3) = 5,3333 ft
5,3333 ft × 0,3048 = 1,6256 m

Bảng chuyển đổi Mét sang Feet

 • 1 mét = 3' 3⁄8" = 39 3⁄8 inch
 • 2 mét = 6' 3⁄4" = 78 3⁄4 inch
 • 3 mét = 9' 10 1⁄8" = 118 1⁄8 inch
 • 4 mét = 13' 1 15⁄32" = 157 15⁄32 inch
 • 5 mét = 16' 4 27⁄32" = 196 27⁄32 inch
 • 6 mét = 19' 8 7⁄32" = 236 7⁄32 inch
 • 7 mét = 22' 11 19⁄32" = 275 19⁄32 inch
 • 8 mét = 26' 2 31⁄32" = 314 31⁄32 inch
 • 9 mét = 29' 6 11⁄32" = 354 11⁄32 inch
 • 10 mét = 32' 9 11⁄16" = 393 11⁄16 inch

Bảng chuyển đổi Feet sang Mét

 • 1 foot = 0,305 mét = 30,5 cm
 • 2 feet = 0,61 mét = 61 cm
 • 3 feet = 0,914 mét = 91,4 cm
 • 4 feet = 1,219 mét = 121,9 cm
 • 5 feet = 1,524 mét = 152,4 cm
 • 6 feet = 1,829 mét = 182,9 cm
 • 7 feet = 2,134 mét = 213,4 cm
 • 8 feet = 2,438 mét = 243,8 cm
 • 9 feet = 2,743 mét = 274,3 cm
 • 10 feet = 3,048 mét = 304,8 cm

Chuyển Đổi Đơn Vị Độ Dài

 • Chuyển đổi feet sang inch

  Tìm hiểu chiều cao cơ thể của bạn tính bằng centimet, hoặc tính bằng feet/inch, 5'7" inch tính bằng cm là bao nhiêu?

 • Đổi cm sang inch

  Chuyển đổi mm sang inch, cm sang inch, inch sang cm hoặc mm, bao gồm inch thập phân sang inch phân số

 • Chuyển đổi mét sang feet

  Nếu bạn muốn chuyển đổi giữa mét, feet và inch (m, ft và in), vd. 2,5 mét bằng bao nhiêu feet? 6' 2" cao bao nhiêu mét? Hãy thử công cụ chuyển đổi mét và feet này, với thước đo tỷ lệ ảo tuyệt vời của chúng tôi, bạn sẽ sớm tìm thấy câu trả lời.

 • Đổi feet sang cm

  Chuyển đổi feet thành centimet hoặc centimet thành feet. 1 1/2 feet bằng bao nhiêu cm? 5 feet bằng bao nhiêu cm?

 • Chuyển đổi mm sang feet

  Chuyển đổi feet sang milimét hoặc milimét sang feet. 8 3/4 feet bằng bao nhiêu mm ? 1200 mm là bao nhiêu feet?

 • Đổi cm sang mm

  Chuyển đổi milimét sang centimet hoặc centimet sang milimét. 1 centimet bằng 10 milimét, 85 mm dài bao nhiêu cm?

 • Đổi mét sang cm

  Chuyển đổi mét sang centimet hoặc centimet sang mét. 1,92 mét dài bao nhiêu Xentimét ?

 • Chuyển đổi inch sang feet

  Chuyển đổi inch sang feet (in = ft), hoặc feet sang inch, chuyển đổi đơn vị đo lường Anh.

 • Thước kẻ trên hình ảnh của bạn

  Đặt thước ảo vào hình ảnh của bạn, bạn có thể di chuyển và xoay thước, nó cho phép bạn thực hành cách sử dụng thước để đo độ dài.

  Các inch (viết tắt: trong hay ") là một đơn vị chiều dài trong (Anh) đế quốc và Hoa Kỳ hệ thống tập quán của đo lường hiện nay chính thức tương đương với 1/36 sân nhưng thường được hiểu là 1/12 của một chân.

  Tên đơn vịKý hiệuđộ nétLiên quan đến đơn vị SIHệ thống đơn vịinchin

  ≡ 2.54 cm ≡  1⁄36 yd ≡  1⁄12 ft

  ≡ 0.0254 m

  Imperial/US

  bảng chuyển đổi

  inchmétinchmét1≡ 0.02546≡ 0.15242≡ 0.05087≡ 0.17783≡ 0.07628≡ 0.20324≡ 0.10169≡ 0.22865≡ 0.12710≡ 0.254

  732

  Cách đổi m sang inch

  1 mét tương đương 39.37007874 inch:

  1m = (1/0.0254)″ = 39.37007874″

  Khoảng cách d đơn vị inch (″) = khoảng cách d đơn vị mét (m) chia cho 0.0254:

  d(″) = d(m) / 0.0254

  Ví dụ:

  Đổi 30 m ra inch:

  d(″) = 30 m / 0.0254 = 1181.10236″

  Đổi 1m65 sang inch:

  d(″) = 1.65m / 0.0254 = 64.9606″

  Bảng chuyển đổi Mét sang inch

  Mét (m)Inch (“)0,01 m0,39 ″0,1 m3,94 “1 m39,37 ″2 m78,74 ″3 m118,11 ″4 m157,48 ″5 m196,85 ″6 m236,22 ″7 m275,59 ″8 m314,96 ″9 m354,33 ″10 m393.70 ″20 m787,40 ″30 m1181.10 ″40 m1578,40 ″50 m1968,50 ″60 m2362,20 ″70 m2755,91 ″80 m3149,61 ″90 m3543,31 ″100 m3937.01 ″

  Xem thêm:

  • Quy đổi từ M sang Mm
  • Quy đổi từ Cm sang Inch

  5/5 - (1 bình chọn)

  Bài viết liên quan:

  1. Quy đổi từ Inch sang Cm
  2. Quy đổi từ Cm sang Inch
  3. Quy đổi từ Mm sang Inch
  4. Quy đổi từ Inch sang Px (Inch to Pixel)

  Chuyển đổi chiều dàiInch