Amazon 2023 Wall Calendars

[{"giá hiển thị". "12 đô la. 49","giáSố tiền". 12. 49,"Ký hiệu tiền tệ". "$","giá trị nguyên". "12","Dấu tách thập phân". ". ","giá trị phân số". "49","Vị trí biểu tượng". "trái","hasSpace". sai,"showFractionalPartIfEmpty". true,"offerListingId". "zAEFM6knliX0vVHRTaHDnna1rKJfohIlW%2FtOxGRUcBiA95iJUeXTqvswmkc50%2FWLgqOi%2FVOnQyDeuky5H%2BnQLQPaYWTsCgLQzq6Ywb4AXuw6A4Yv869aTvt87ijhNNXui288glOyOXsDUwiFDjmUQiiEy7fldz0%2BEuJQSFb7E0RfqyjUgbIVYRjyPnAXKzJ1","locale". "en-US","buyingOptionType". "MỚI"}]

Các tính năng nâng cao bạn đã chọn không có sẵn cho người bán này. Thông tin chi tiết

${cardName} không có sẵn cho người bán mà bạn đã chọn

${cardName} không có sẵn với số lượng lớn hơn ${maxQuantity}

Giao dịch của bạn được bảo mật

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ an ninh và quyền riêng tư của bạn. Hệ thống bảo mật thanh toán của chúng tôi mã hóa thông tin của bạn trong quá trình truyền. Chúng tôi không chia sẻ chi tiết thẻ tín dụng của bạn với người bán bên thứ ba và chúng tôi không bán thông tin của bạn cho người khác. Tìm hiểu thêm

chính sách hoàn trả. Có thể trả lại cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023

Đối với kỳ nghỉ lễ năm 2022, các mặt hàng có thể trả lại được mua từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022 có thể được trả lại cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023

Blue Sky tạo ra các lịch và kế hoạch tổ chức hiện đại và tinh vi để phù hợp với nhu cầu lên lịch của những người bận rộn - cho dù đó là dành cho các chuyên gia kinh doanh, sinh viên đại học, giáo viên hay bất kỳ ai có cuộc hẹn cần ghi chú

Giữ cho cuộc sống của bạn ngăn nắp với đầy đủ các dòng sản phẩm của chúng tôi, bao gồm lịch để bàn, sổ lập kế hoạch hàng tuần và hàng tháng được gắn thẻ có dây với các trang liên hệ và ghi chú để đáp ứng nhu cầu lên lịch của bạn và lịch treo tường hai mặt ép kim, tất cả đều có nhiều màu sắc và hoa văn phù hợp

[{"giá hiển thị". "11 đô la. 99","giáSố tiền". 11. 99,"Tiền tệSymbol". "$","giá trị nguyên". "11","Dấu tách thập phân". ". ","giá trị phân số". "99","Vị trí biểu tượng". "trái","hasSpace". sai,"showFractionalPartIfEmpty". true,"offerListingId". "CvAgaGBZp1YzQG5CMEfAUiMz8%2BWP6csKNPShteqAF8NWMlX6LsvEaDZxTs9rpAiNkvER815upyjWek5mqoKY1f%2Bm8aJ%2Fm1SST9PYcKhx6hZYODWlQNhQ0N3DeHdKouysIoZ3N8ufrdJkaYEiSlUs41hbxd9FDTO6cA%2BM7k3fwORPMXcsavqA32AtU6SIieBv","locale". "en-US","buyingOptionType". "MỚI"},{"giá hiển thị". "10 đô la. 49","giáSố tiền". 10. 49,"Ký hiệu tiền tệ". "$","giá trị nguyên". "10","Dấu tách thập phân". ". ","giá trị phân số". "49","Vị trí biểu tượng". "trái","hasSpace". sai,"showFractionalPartIfEmpty". true,"offerListingId". "xoFFfugZSxEompxfvXrO8KD%2BBl6OvnrGtLNpm9Wq87daqHv8Bjfc%2BV4ZNf%2BNCJsc54QAJ0QrMmfFUPjNhMrCyX6kTQwnZKpxeGm4aPQCgxKq3%2F7ptyyDvTsuh076dtH558JgxpDdgBtTubOf7ElXPtd1x3Yq39WipmQHR2nz1%2FXEDpQXEtsZf%2FemiCrxBRgK","locale". "en-US","buyingOptionType". "ĐÃ SỬ DỤNG"}]