Cho các cặp cơ quan sau Tuyến nọc độc của rắn

Cho các cặp cơ quan sau: - (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. - (2) Cánh dơi và chi trước của ngựa. - (3) Gai xương rồng và lá cây lúa. - (4) Cánh bướm và cánh chim.

Các cặp cơ quan tương đồng là:

  • A. (1), (2), (3).
  • B. (1), (2), (4).
  • C. (1), (3), (4).
  • D. (2), (3), (4).

Chọn C

Các cơ quan ở các loài khác nhau được gọi là cơ quan tương đồng nếu chúng được bắt nguồn từ cùng một cơ quan ở loài tổ tiên mặc dù ở hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện những chức năng khác nhau

Các cặp cơ quan tương đồng là:

(1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người

(2) Gai xương rồng và lá cây mía

(3) Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp

+ Mang cá và mang tôm là cơ quan tương tự, mang cá phát triển từ xương đầu, mang tôm phát triển từ lớp giáp bao ngoài cơ thể.

Cho các cặp cơ quan sau:(1) Tuyến nọc độc của...

Câu hỏi: Cho các cặp cơ quan sau:(1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. (2) Cánh dơi và chi trước của ngựa.(3) Gai xương rồng và lá cây lúa(4) Cánh bướm và cánh chim.Cơ quan tương đồng là

A (2), (3), (5)

B (1), (2), (4)

C (1), (3), (5).

D (1), (2), (3).

Đáp án

D

- Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Cơ quan tương đồng là các cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng thực hiện chức năng khác nhau, thể hiện sự tiến hóa phân ly

(4) và (5) là cơ quan tương tự, cùng chức năng khác cấu tạo

Đáp án D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội - lần 2 - năm 2016

Lớp 12 Sinh học Lớp 12 - Sinh học

Trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, hóa thạch có vai trò là

Cơ quan tương đồng là những cơ quan:

Cặp cấu trúc nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

Ý nghĩa của các cơ quan tương đồng với việc nghiên cứu tiến hóa là:

Đâu không phải là cặp cơ quan tiến hóa theo hướng phân li tính trạng?

Cấu tạo khác nhau của cơ quan tương đồng là do

Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?

Khi nói về cơ quan tương tự, phát biểu nào sau đây không đúng.

Cơ quan thoái hoá là cơ quan

Nói về bằng chứng phôi sinh học so sánh, phát biểu nào sau đây là đúng?

Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích nghi của sinh giới ?

Cặp cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

Ví dụ nào sau đây thuộc bằng chứng sinh học phân tử?

 Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây?

Phát biểu nào sau đây đúng về hoá thạch?

Mã câu hỏi: 139700

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

Cho các cặp cơ quan sau:

- (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.

- (2) Cánh dơi và chi trước của ngựa.

- (3) Gai xương rồng và lá cây lúa.

- (4) Cánh bướm và cánh chim.

Các cặp cơ quan tương đồng là:


A.

B.

C.

D.

Cho các cặp cơ quan sau:

1. tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.

2. vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp.

3. gai xương rồng và lá cây lúa.

4. cánh bướm và cánh chim.

5. vây ngực cá chép và vây ngực cá voi.

Những cặp cơ quan tương đồng là:


A.

B.

C.

D.

Cho các cặp cơ quan sau:- (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.- (2) Cánh dơi và chi trước của ngựa.- (?

Cho các cặp cơ quan sau:
- (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
- (2) Cánh dơi và chi trước của ngựa.
- (3) Gai xương rồng và lá cây lúa.
- (4) Cánh bướm và cánh chim.

Các cặp cơ quan tương đồng là:

A. (1), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3).