Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 7 học sinh nam và 8 học sinh nữ?

Câu hỏi

Từ một nhóm học sinh gồm 6 nam và 8 nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh?

 • A \(14\)
 • B \(48\)
 • C \(6\)
 • D \(8\)

Phương pháp giải:

Tính tổng số học sinh. Số cách chọn một học sinh trong số \(n\) học sinh là: \(C_n^1.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có số học sinh là: \(6 + 8 = 14\) (học sinh).

Như vậy có \(C_{14}^1 = 14\) cách chọn một học sinh.

Chọn A.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

 • 18/7/22

Câu hỏi: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 7 học sinh nam và 8 học sinh nữ?
A. 15.
B. 7.
C. 8.
D. 56.

Lời giải

Có $7+8=15$ cách chọn ngẫu nhiên.

Đáp án A.

 

Click để xem thêm...

T

Written by

The Knowledge

Moderator

Moderator

 • Bài viết54,433
 • Điểm tương tác34
 • Điểm48

 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ là

  • A. 7
  • B. 12
  • C. 5
  • D. 35

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổng số học sinh là: 5 + 7 = 12.

  Số chọn một học sinh là: 12 cách.

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 200202

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Toán - Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

  50 câu hỏi | 90 phút

  Bắt đầu thi

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Với a là số thực dương tùy ý, bằng
 • Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B = 6, và chiều cao h = 3. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
 • Phần thực của số phức z = - 5 - 4i bằng
 • Cho khối chóp có diện tích đáy và chiều cao h = 9a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
 • Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu . Tâm của (S) có tọa độ là
 • Cho cấp số cộng (un) với u1 = 8 và công sai d = 3. Giá trị của u2 bằng
 • Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ là
 • Biết và . Khi đó bằng?
 • Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là
 • Tập xác định của hàm số sau đây (y = {2^x}) là
 • Điểm cực đại của hàm số đã cho là
 • Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ?
 • Cho mặt cầu có bán kính r = 4. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng
 • Cho hai số phức và . Số phức bằng
 • Nghiệm của phương trình như sau ({2^{2x - 1}} = {2^x}) là:
 • Cho hình nón có bán kính đáy r = 2, độ dài đường sinh l = 5. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng
 • Nghiệm của phương trình là:
 • Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức ?
 • Cho hàm số y = f(x) có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? ​
 • Đồ thị của hàm số dưới đây có dạng như đường cong bên?
 • Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng . Điểm nào dưới đây thuộc d?
 • Trong không gian Oxyz điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm A(3;5;2) trên mặt phẳng (Oxy)?
 • Cho khối trụ có bán kính r = 3 và chiều cao h = 4. Thể tích khối trụ đã cho bằng
 • bằng:
 • Cho hàm số bậc bốn y = f(x) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình là
 • Gọi x1 và x2 là hai nghiệm phức của phương trình . Khi đó bằng
 • Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là
 • Cắt hình trụ (T) bởi mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh bằng 3. Diện tích xung quanh của (T) bằng
 • Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường và x = 1. Thể tích khối tròn xoay tạo thành kho quay D quanh Ox bằng
 • Biết . Khi đó bằng
 • Trong không gian Oxyz, cho điểm M(2;-1;3) và mặt phẳng . Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là
 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;9] bằng
 • Cho hàm số f(x) có đạo hàm . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là
 • Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;-2;2) và mặt phẳng . Phương trình của đường thẳng qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) là
 • Với a, b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn , mệnh đề nào dưới đây đúng?
 • Tập nghiệm của bất phương trình sau đây ({log _3}left( {36 - {x^2}} ight) ge 3) là
 • Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', có AB = AA' = a, (tham khảo hình vẽ). Góc giữa đường thẳng A'C và mặt phẳng (ABCD) bằng
 • Cho số phức z = - 2 + 3i, số phức bằng
 • Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng là
 • Biết là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên R. Khi đó bằng
 • Năm 2021, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 800.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo
 • Cho hình nón (N) có đỉnh S, bán kính đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng 4a. Gọi (T) là mặt cầu đi qua S và đường tròn đáy của (N). Bán kính của (T) bằng
 • Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: ​ Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?
 • Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S, xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ bằng
 • Cho hàm số f(x) có f(0) = 0. Biết y = f'(x) là hàm số bậc bốn và có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số là
 • Xét các số thực x, y thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức gần nhất với số nào dưới đây
 • Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a. SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Gọi M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng
 • Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCD) và (SDA). Thể tích của khối chóp O.MNPQ bằng
 • Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có ít nhất ba nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng ?
 • Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m; n) sao cho và ứng với mỗi cặp (m;n) tồn tại đúng 3 số thực thỏa mãn ?

ADSENSE

ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật

Từ một nhóm học sinh gồm 7 nam 9 nữ có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh?

Nếu chọn một học sinh nam thì có 7 cách, còn nếu chọn một học sinh nữ thì có 9 cách. Do đó, số cách chọn một học sinh là: 7+9=16 7 + 9 = 16 (cách).

Một nhóm học sinh gồm 5 nam và 9 nữ có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh?

= 91 Vậy có 91 cách chọn ra 2 học sinh từ nhóm gồm 5 nam và 9 nữ.

Từ một nhóm học sinh gồm 6 học sinh nam và 8 học sinh nữ có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh?

C n 1 . Lời giải chi tiết: Ta có số học sinh là: 6+8=14 6 + 8 = 14 (học sinh). Như vậy có C114=14 C 14 1 = 14 cách chọn một học sinh.

Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

Lời giải chi tiết: Số cách chọn 2 học sinh trong 10 học sinh là:C210 C 10 2 cách chọn.