Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh bàn tròn

cho M ( -3,1) đường thẳng d có phương trình x+ 2y +1=0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc quay -45 độ

cho M ( -3,1) đường thẳng d có phương trình x+ 2y +1=0 tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc quay -45độ

07/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD).

  Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD).

  08/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình: sin2x-√3cos2x=2

  mn giúp e vs ạ

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N lần kluowtj là trung điểm của SA,SD. P thuộc SC sao cho SP=2PC. Tìm giao điểm của SB và (MNP)

  Chú ý bàn hình tròn nên khi cùng dịch chuyển chỗ ngồi mỗi người cùng sang 1 phía thì vị trí ngồi tương đối giữa mọi người không đổi. Cố định 1 người và xếp chỗ cho 3 người còn lại.

  Tổng quát: Đây là bài toán hoán vị tròn: Xếp \(n\)  người vào một bàn tròn có \(n\)  ghế thì có \(\left( {n - 1} \right)!\)  cách xếp.