Có nên gỡ các bản microsoft visual cũ

Có nhều cách khác nhau để xóa ứng ụng và chương rình, vì vậy nếu không hể ìm hấy ứng ụng và chương rình mà bạn đang ìm kếm, bạn có hể hử mộ vị rí khác. Lưu ý rằng mộ số ứng ụng và chương rình được ích hợp vào Wnows và không hể gỡ cà đặ. Bạn có hể hử sửa chữa mộ chương rình rước ên, nếu chương rình đó chỉ không chạy đúng cách.

Wnows 11Wnows 10

Gỡ cà đặ ừ mnu Bắ đầu

  Chọn Bắ đầu &g; Tấ cả ứng ụng và ìm kếm ứng ụng rong anh sách được hển hị.

  Nhấn và gữ (hoặc bấm chuộ phả vào) ứng ụng đó, rồ chọn Gỡ cà đặ.

Gỡ cà đặ rong Cà đặ 

  Chọn Bắ đầu cà &g; Cà đặ  &g; Ứng&g; ứng ụng và & năng .

  Tìm ứng ụng bạn muốn xóa, chọn Xm hêm để &g;  cà đặ.

Lưu ý: Không hể gỡ cà đặ mộ số ứng ụng ừ ứng ụng Cà đặ ngay bây gờ. Để được rợ gúp gỡ cà đặ các ứng ụng này, hãy làm ho hướng ẫn để gỡ cà đặ khỏ Panl đều khển.  

Gỡ cà đặ khỏ Panl đều khển 

  Trong ìm kếm rên hanh ác vụ, nhập Panl đều khển rồ chọn ừ kế quả.

  Chọn Chương rình &g; Chương rình và Tính năng.

  Nhấn và gữ (hoặc bấm chuộ phả vào) chương rình mà bạn muốn xóa rồ chọn Gỡ cà đặ hoặc Gỡ cà đặ/Thay đổ. Sau đó làm ho hướng ẫn rên màn hình.

Bạn cần rợ gúp hêm?

  Nếu bạn không hể ìm hấy mộ ứng ụng hoặc chương rình, hãy hử các mẹo rong Xm ấ cả các ứng ụng của bạn rong Wnows 10 và Chương rình không được lệ kê rong hêm/xóa chương rình sau kh cà đặ.

  Nếu bạn nhận được hông báo lỗ kh gỡ cà đặ, hãy hử Bộ hướng ẫn gả quyế rục rặc Cà đặ và Gỡ cà đặ Chương rình.

  Nếu bạn đang ìm cách xóa phần mềm có hạ, hãy xm Luôn được bảo vệ vớ Bảo mậ Wnows để ìm hểu cách chạy quy rình qué. Hoặc nếu bạn sử ụng mộ chương rình phần mềm chống v rú khác, hãy kểm ra các ùy chọn bảo vệ chống v rú của chương rình đó.

  10 ngày sau kh bạn nâng cấp lên Wnows, phên bản Wnows rước đó của bạn sẽ ự động bị xóa khỏ PC. Tuy nhên, nếu bạn cần gả phóng ung lượng ổ đĩa và bạn ự n rằng các ệp và cà đặ của mình ở nơ bạn muốn rong Wnows, bạn có hể ự xóa ổ đĩa mộ cách an oàn.

  Cảnh báo:  Nếu chưa đến 10 ngày kể ừ ngày bạn nâng cấp lên Wnows, phên bản Wnows rước đó sẽ được lệ kê ướ ạng ệp hệ hống mà bạn có hể xóa. Bạn có hể xóa hư mục đó nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ xóa hư mục Wnows.ol của mình, hư mục này chứa các ệp cung cấp cho bạn ùy chọn để quay lạ phên bản Wnows rước. Nếu bạn xóa phên bản Wnows rước, bạn sẽ không hể hoàn ác hao ác này (bạn sẽ không hể quay lạ phên bản Wnows rước).

   Nhấn phím logo Wnows rên bàn phím của bạn, sau đó chọn Cà đặ&g; Hệ hống &g; lưu rữ.

   Mở Cà đặ Lưu rữ

   Trong hông n ổ cứng của bạn, chọn Tệp ạm hờ.

   Chọn hộp kểm Phên bản Wnows rước, rồ chọn Xóa ệp.

  Chủ đề lên quan

   Gả phóng ung lượng ổ đĩa rong Wnows

  Nếu để ý kỹ, bạn sẽ hường hấy rấ nhều ệp mcrosof vsual c++ rên máy ính của mình. Vậy chúng là gì? Máy ính của bạn có cần nó không? Hãy cùng ìm hểu rong bà vế ướ đây nhé!

  Mcrosof vsual C++ là gì? Có cần hế rên máy ính không?

  Bạn đang xm: Mcrosof vsual c++ 2015 là gì

  Tô. Mcrosof vsual C++ là gì?

  1. định nghĩa

  Nó mộ cách đơn gản, mcrosof vsual c++ gống như mộ mô rường phá rển ích hợp, rong đó các ứng ụng wnows được ạo ra ựa rên các ngôn ngữ lập rình như c, c++, …

  Mcrosof Vsual C++ bao gồm nhều công cụ hỗ rợ phá rển và gỡ lỗ mã nguồn C++, đặc bệ là mã được vế cho các hệ đều hành như Mcrosof Wnows API, DrcX API và Mcrosof.N Framwork.

  Định nghĩa

  2. Tính năng

  Mcrosof Vsual C++ cho phép ngườ ùng ruy cập cơ sở mã và ự o sử ụng mã được phá rển hay vì lãng phí hờ gan và công sức vế mã. Các mã được cha sẻ này ở ạng ll (Thư vện lên kế động) hay còn gọ là Thư vện lên kế động.

  Trong quá rình phá rển phần mềm, ngườ sáng ạo có hể chọn đưa các ll rực ếp vào ứng ụng hoặc ựa vào các gó mã được cha sẻ êu chuẩn. Cá sau hường phổ bến hơn và được gọ là phân phố lạ c ++ rực quan.

  Tính năng

  3. Ưu đểm kh sử ụng

  Ưu đểm đáng nó nhấ rong quá rình sử ụng chính là cách chăm sóc rả nghệm khách hàng của nhà sản xuấ. Mcrosof hường xuyên kểm ra, sửa lỗ và cập nhậ kịp hờ để phần mềm luôn hoạ động hệu quả. Ngoà ra hông hường chúng a chỉ cần cà đặ phần mềm mộ lần là chương rình sẽ ự động chạy.

  Xm hêm: Nó ra đầu ra đũa là phương châm gì?

  Ưu đểm của vệc sử ụng

  Ha. Lịch sử hình hành

  Năm 1992, Vsual C++ 1.0 được phá hành lần đầu ên. Vớ mfc 2.0, phên bản “anh cả” này có hể hỗ rợ cả ngườ ùng 16-b và 32-b. Sau đó, vsual c++ ếp ục được nâng cấp lên phên bản 1.5. vsual c++ 1.5 có mfc 2.5, ol2.0 và obc. Tuy nhên, bản phá hành này chỉ hỗ rợ 16-b.

  Kể ừ đó, qua nhều năm, Vsual C++ lên ục được nâng cấp, ừ 1.5 lên 2.0, ừ 2.0 lên 4.0, … Phên bản 4.0, Vsual C++ được hế kế đặc bệ cho hệ đều hành Wnows 95 và Wnows. Mộ phên bản khá nổ bậ của vsual c++ là .n 2002 về mặ ạo mã hờ gan lên kế và kểm ra lỗ hờ gan gỡ lỗ.

  Lịch sử hình hành

  Ba. Tạ sao có nhều phên bản rên cùng mộ máy ính?

  1. Lý o

  Mộ máy ính ngườ ùng hông hường có hể có nhều phên bản mcrosof vsual c++. Các phên bản bao gồm phên bản 32-b và 64-b. Đố vớ những ngườ hường xuyên ả phần mềm, số lượng vsual c++ rong máy còn nhều hơn, lên ớ 20 bản. Đều này mộ phần là o các ứng ụng phổ bến bao gồm phên bản mcrosof vsual c++ rong gó cà đặ, gúp ứng ụng chạy ổn định hơn.

  Không gống như .NET Framwork, Mcrosof Vsual C++ không có khả năng gộp các phên bản cũ hơn vào mộ ệp hợp nhấ uy nhấ. Vì vậy, số lượng phên bản càng cao. Ngoà ra, đô kh bạn đang chạy wnows 64-b nhưng lạ hấy cả phên bản 64-b và 32-b của cùng mộ gó.

  Nhều phên bản rên cùng mộ máy ính

  2. Tô có nên gỡ bỏ gó?

  Mặc ù các bản phân phố lạ rông gống nhau, nhưng những ngườ ùng không hểu bế như chúng ô không hể bế phần mềm nào đang sử ụng bản phân phố lạ ương ứng. Vệc loạ bỏ ùy ý có hể gây nhầm lẫn, ẫn đến mấ các gó có hể phân phố lạ đang hoạ động.

  Mặc ù các bản phân phố lạ vsual c++ khá nhều nhưng chúng không ảnh hưởng đến máy. Ngoà ra, các gó này có kích hước ương đố nhỏ và không chếm nhều bộ nhớ máy ính của bạn. Bạn không nên xóa chúng để ránh những lỗ phần mềm không đáng có.

  Xm hêm: Độ rưởng hành của nhau ha ho cấp độ nào?

  Tô có nên xóa gó này không?

  Bốn. phên bản mớ nhấ

  Các phên bản mớ nhấ của loạ phần mềm này là vsual c++ 2015, 2017 và 2019. Vệc cà đặ phên bản 2019 có hể gây ra mộ số vấn đề rong các phên bản rước như 2015 và 2017 và ngược lạ. Phên bản 2015 ạ hờ đểm cà đặ sẽ không hay hế phên bản 2017 và 2019. Đều này khác bệ vì các phên bản này có mộ ệp hờ gan rêng hay vì cha sẻ vớ các phên bản khác như rước đây.

  Phên bản mớ nhấ

  v. Sửa các lỗ lên quan đến mcrosof vsual c++ rsrbuabl

  1. Lý o

  Thông hường, các lỗ lên quan đến mcrosof vsual c++ hường ễn ra âm hầm, o không có hông báo lỗ đến ngườ ùng. Do đó, cũng có hể khó xác định các sự cố đang ễn ra rong các ứng ụng lên quan đến vệc cà đặ các bản phân phố lạ không đúng cách. Nguyên nhân gây ra lỗ hường là o ứng ụng mớ cà đặ làm hỏng chương rình của ứng ụng đã cà đặ rước đó.

  lý o

  2. Gả pháp

  Kh gặp lỗ, đều đầu ên bạn nên làm là đảm bảo rằng bạn đang sử ụng phên bản Wnows mớ nhấ. Các phên bản cập nhậ hường được cung cấp vớ các gó có sẵn. Ngoà ra, bạn nên qué các ệp còn lạ rên máy ính để ìm lỗ.

  Nếu không có phương pháp nào ở rên hoạ động, vu lòng gỡ cà đặ và cà đặ lạ phên bản mớ càng sớm càng ố. Tuy nhên để đề phòng mấ ữ lệu bạn nên sao lưu ữ lệu rong máy rước.

  Gả pháp

  Trên đây là bà vế về khá nệm mcrosof vsual c++ và những đều có hể bạn chưa bế. Hy vọng bạn đã có được những kến ​​hức bổ ích qua bà vế này. Đừng quên cha sẻ bà vế hú vị này vớ mọ ngườ nhé!