Giờ hoàng hôn ngày 2 tháng 9 năm 2023

Ghi chú. Hầu hết Arizona, bao gồm cả Công viên quốc gia Grand Canyon, tuân theo Giờ chuẩn miền núi quanh năm

Ngày Mặt trời mọc  Hoàng hôn Độ dài ngày  Ngày 01 tháng 12 năm 2022  7. 20 giờ sáng  5. 14 giờ chiều  09. 53 Ngày 10 tháng 12 năm 2022 7. 28 giờ sáng 5. 14 giờ chiều 09. 45 Ngày 20 tháng 12 năm 2022 7. 34 giờ sáng 5. 17 giờ tối 09. 42. Ngày 01 tháng 1 năm 2023 7. 39 giờ sáng 5. 25 giờ chiều 09. 45 Ngày 10 tháng 1 năm 2023 7. 39 giờ sáng 5. 32 giờ chiều 09. 53 Ngày 20 tháng 1 năm 2023 7. 36 giờ sáng 5. 42 giờ chiều 10. 05. Ngày 01 tháng 2 năm 2023 7. 29 giờ sáng 5. 55 giờ chiều 10. 25 Ngày 10 tháng 2 năm 2023 7. 21 giờ sáng 6. 04 giờ chiều 10. 43 Ngày 20 tháng 2 năm 2023 7. 10 giờ sáng 6. 14 giờ chiều 11. 04

Ngày Mặt trời mọc  Hoàng hôn  Độ dài ngày  Tháng 3 01 năm 2023  6. 58 giờ sáng  6. 23 giờ chiều  11. Ngày 24 ngày 10 tháng 3 năm 2023  6. 46 giờ sáng  6. 31 giờ chiều  11. 44 20 tháng 3 năm 2023 6. 32 giờ sáng  6. 40 giờ chiều  12. 07. Ngày 01 tháng 4 năm 2023 6. 15 giờ sáng  6. 50 giờ chiều  12. Ngày 35 ngày 10 tháng 4 năm 2023 6. 02 giờ sáng  6. 57 giờ chiều  12. 55 20 tháng 4 năm 2023 5. 49 giờ sáng  7. 06 giờ chiều  13. 17. Ngày 01 tháng 5 năm 2023 5. 36 giờ sáng  7. 15 giờ chiều  13. Ngày 39 ngày 10 tháng 5 năm 2023 5. 27 giờ sáng  7. 23 giờ chiều  13. 56 20 tháng 5 năm 2023 5. 19 giờ sáng  7. 31 giờ chiều  14. 12

 

Ngày Mặt trời mọc  Hoàng hôn  Độ dài ngày 01 tháng 6 năm 2023 5. 13 giờ sáng  7. 40 giờ chiều  14. Ngày 26 ngày 10 tháng 6 năm 2023 5. 11 giờ sáng  7. 45 giờ chiều  14. 33 20 tháng 6 năm 2023 5. 11 giờ sáng  7. 48 giờ chiều  14. 36. Ngày 01 tháng 7 năm 2023 5. 15 giờ sáng  7. 49 giờ chiều  14. Ngày 34 ngày 10 tháng 7 năm 2023 5. 20 giờ sáng  7. 47 giờ chiều  14. Ngày 27 ngày 20 tháng 7 năm 2023 5. 26 giờ sáng  7. 42 giờ chiều  14. 16. Ngày 01 tháng 8 năm 2023  5. 35 giờ sáng   7. 33 giờ chiều  13. 57 10 tháng 8 năm 2023  5. 42 giờ sáng  7. 24 giờ chiều  13. 41 20 tháng 8 năm 2023  5. 50 giờ sáng  7. 12 giờ trưa  13. 21

 

Ngày  Mặt trời mọc  Hoàng hôn  Độ dài ngày  tháng 9 01 năm 2023   6. 00 giờ sáng  6. 56 giờ chiều  12. 56 Ngày 10 tháng 9 năm 2023  6. 07 giờ sáng  6. 43 giờ chiều  12. Ngày 36 20 tháng 9 năm 2023  6. 14 giờ sáng  6. 28 giờ tối  12. 13. Ngày 01 tháng 10 năm 2023  6. 23 giờ sáng  6. 12 giờ trưa  11. 48 10 tháng 10 năm 2023   6. 30 giờ sáng  5. 59 giờ tối  11. Ngày 28 20 tháng 10 năm 2023  6. 39 giờ sáng 5. 46 giờ chiều 11. 06. Ngày 01 tháng 11 năm 2023  6. 51 giờ sáng 5. 32 giờ chiều  10. 41 Ngày 10 tháng 11 năm 2023  7. 00 giờ sáng 5. 24 giờ chiều  10. 24 20 tháng 11 năm 2023  7. 10 giờ sáng 5. 17 giờ tối  10. 07

 

Giai đoạn mặt trăng và mặt trăng mọc/mặt trăng - Ngày và giờ

Ngày Giai đoạn Mặt trăng mọc Mặt trăng lặn Mặt trăng mọc Ngày 07 tháng 12 năm 2022 Đầy đủ 09. 08 giờ tối  07. 05 giờ sáng (300°)  04. 51 giờ chiều (58°)  Ngày 23 tháng 12 năm 2022  Mới 03. 16 giờ sáng  08. 10 giờ sáng (125°)  05. 36 giờ chiều (235°). Ngày 06 tháng 1 năm 2023 Đầy đủ  04. 07 giờ tối 07. 47 giờ sáng (304°) 05. 12 giờ trưa (56°) 21 tháng 1 năm 2023 Mới 01. 53 giờ chiều 07. 51 giờ sáng (122°) 05. 37 giờ chiều (240°). Ngày 05 tháng 2 năm 2023 Đầy đủ 11. 28 giờ sáng 07. 46 giờ sáng (296°) 06. 01 giờ sáng (66°) Ngày 20 tháng 2 năm 2023 Mới 12. 05 giờ sáng 07. 46 giờ sáng (107°) 06. 58 giờ chiều (257°)

Ngày Giai đoạn Mặt trăng mọc Mặt trăng lặn Mặt trăng mọc 07 tháng 3 năm 2022 Đầy đủ 05. 40 giờ sáng  07. 12 giờ sáng (280°)  06. 51 giờ chiều (83°)  Ngày 21 tháng 3 năm 2022  Mới 10. 23 giờ sáng  06. 43 giờ sáng (94°)  06. 56 giờ chiều (270°). Ngày 05 tháng 4 năm 2023 Đầy đủ  09. 34 giờ chiều 06. 03 giờ sáng (269°) 06. 41 giờ chiều (95°) Ngày 19 tháng 4 năm 2023 Mới 09. 12 giờ trưa  05. 38 giờ sáng (81°) 06. 53 giờ chiều (283°). Ngày 05 tháng 5 năm 2023 Đầy đủ 10. 34 giờ sáng 05. 24 giờ sáng (250°) 07. 24 giờ sáng (114°) Ngày 19 tháng 5 năm 2023 Mới 08. 53 giờ sáng 05. 10 giờ sáng (63°) 07. 59 giờ tối (300°)

Ngày Giai đoạn Mặt trăng mọc Mặt trăng lặn Mặt trăng mọc 03 tháng 6 năm 2022 Đầy đủ 08. 41 giờ chiều  04. 32 giờ sáng (240°)  07. 45 giờ chiều (122°)  Ngày 17 tháng 6 năm 2022  Mới 09. 37 giờ chiều  04. 27 giờ sáng (57°)  07. 53 giờ chiều (305°). Ngày 03 tháng 7 năm 2023 Đầy đủ  04. 38 giờ sáng 05. 05 giờ sáng (235°) 08. 43 giờ chiều (124°) Ngày 17 tháng 7 năm 2023 Mới 11. 31 giờ sáng  05. 00 giờ sáng (56°) 08. 15 giờ chiều (302°). Ngày 01 tháng 8 năm 2023  Đầy đủ 11. 31 giờ sáng 05. 08 giờ sáng (240°) 08. 07 giờ sáng (116°) Ngày 16 tháng 8 năm 2023  Mới 02. 38 giờ sáng 05. 52 giờ sáng (68°) 07. 52 giờ chiều (288°) 30 tháng 8 năm 2023  Đầy đủ 6. 35 giờ chiều 05. 16 giờ sáng (250°) 07. 13 giờ chiều (105°)

Ngày Giai đoạn Mặt trăng mọc Mặt trăng lặn Mặt trăng mọc Ngày 14 tháng 9 năm 2022  Mới 06. 39 giờ chiều  05. 42 giờ sáng (79°) 06. 45 giờ chiều (277°)  Ngày 29 tháng 9 năm 2022  Đầy đủ 02. 57 giờ sáng  06. 33 giờ sáng (272°) 06. 38 giờ chiều (83°). Ngày 14 tháng 10 năm 2023 Ngày 10 mới. 55 giờ sáng  06. 28 giờ sáng (99°) 05. 58 giờ chiều (258°) 28 tháng 10 năm 2023 Đầy đủ 01. 24 giờ chiều   06. 32 giờ sáng (285°) 05. 34 giờ chiều (71°). Ngày 13 tháng 11 năm 2023  Mới 02. 27 giờ sáng  07. 26 giờ sáng (116°)  05. 29 giờ tối (237°) Ngày 27 tháng 11 năm 2023 Đầy đủ 02. 16 giờ sáng  07. 44 giờ sáng (302°) 05. 23 giờ chiều (57°). Ngày 12 tháng 12 năm 2023 Mới 04. 32 giờ chiều  07. 25 giờ sáng (124°)  04. 52 giờ chiều (235°) Ngày 26 tháng 12 năm 2023 Đầy đủ 05. 33 giờ chiều  07. 38 giờ sáng (306°) 04. 57 giờ chiều (54°)

Đâu là những góc nhìn tốt nhất?

Không có nơi nào tốt nhất để ngắm bình minh hay hoàng hôn, chỉ có những nơi tốt và những nơi tốt hơn. Tìm kiếm một điểm quan sát nhô vào hẻm núi với tầm nhìn cả phía đông và phía tây

 • Trên đường Hermit, Hopi Point chắc chắn là một điểm ngắm hoàng hôn đáng mơ ước, thu hút rất đông người dân và xe buýt, đặc biệt là vào mùa hè.
 • Cũng dọc theo Đường Hermit, Mohave và Pima Points có tầm nhìn ngoạn mục ra hẻm núi, ít tắc nghẽn hơn và cho phép bạn nhìn thấy Sông Colorado cách đó một dặm
 • Các điểm dọc theo Desert View Drive có tầm nhìn toàn cảnh phía đông và phía tây tuyệt vời bao gồm Yaki, Navajo và Desert View
 • Lipan Point, gần Desert View, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra hẻm núi với Đỉnh San Francisco ở phía nam, Sa mạc Painted ở xa và những dòng sông trải dài bên dưới
 • Để có cảnh bình minh đáng nhớ, hãy thử Mather hoặc Yaki Points

Gợi ý bình minh

Đến 30 phút trước khi mặt trời ló dạng ở đường chân trời và ở lại sau đó một giờ hoặc lâu hơn. Ăn mặc ấm áp;

Gợi ý hoàng hôn

Lên kế hoạch đến điểm quan sát của bạn sớm nhất là 90 phút trước khi mặt trời lặn và ở lại ít nhất 10 phút sau khi mặt trời lặn và không còn chiếu sáng các đỉnh núi và đỉnh núi trong hẻm núi, đừng vội rời đi - bầu trời có thể sáng lên màu đỏ, hồng

Tốt hơn hết, hãy ở lại khi bầu trời dần tối. Grand Canyon có bầu trời đen nhất và những ngôi sao sáng nhất được tìm thấy ở bất cứ đâu

Cái nào đẹp nhất, bình minh hay hoàng hôn?

bình Minh. Nếu màn đêm tĩnh lặng và trong xanh, bình minh có thể mang lại sự trong trẻo tuyệt vời trước khi gió thổi bụi bay vào bầu khí quyển. Nhiệt độ buổi sáng lạnh hơn và việc khó dậy sớm thường xuyên dẫn đến ít người đến các điểm quan sát hẻm núi hơn

Hoàng hôn. Vào mùa hè, các điểm tham quan có thể đông đúc. Cuối mùa hè có thể mang đến những cơn giông dữ dội, nhưng quá nhiều mây có thể khiến hẻm núi không có ánh nắng. Chỉ cần một lượng bụi hoặc khói vừa phải cũng có thể khiến hoàng hôn trở nên rực rỡ hơn

Tôi có thể mong đợi được thấy gì?

Dự đoán chất lượng hoàng hôn ở Grand Canyon cũng không chắc chắn như dự đoán thời tiết. Chất lượng không khí, mây, thời gian trong ngày và mùa đều sẽ góp phần vào tầm nhìn của bạn. Nhà địa chất học thời kỳ đầu Clarence Dutton đã quan sát thấy rằng vào lúc hoàng hôn “các butte khổng lồ giãn nở theo mọi chiều. "Bạn hình dung thế nào về sự thay đổi của bình minh và hoàng hôn?

 • Những thay đổi về vị trí của mặt trời và những biến đổi trên bầu trời làm biến đổi màu sắc, bóng tối và hình dạng trong hẻm núi. Những đám mây bão có thể vỡ ra để lộ bầu trời tràn ngập ánh nắng hoặc có thể là cầu vồng. John Wesley Powell đã mô tả những đám mây chơi đùa trong hẻm núi như thể chúng là “những đứa con của thiên đường”. "
 • Dông thường xuất hiện vào tháng 7, tháng 8 và đầu tháng 9. Một điểm lộ thiên, nhiều đá không phải là nơi bạn muốn đến khi có giông bão. Khoảng cách chưa đầy 30 giây giữa tia chớp và tiếng sấm rền cho thấy đã đến lúc phải rút lui về nơi trú ẩn. Tránh xa những cây đơn độc hoặc cao


Vào tháng 6 năm 2019, Công viên quốc gia Grand Canyon đã được trao danh hiệu Bầu trời tối quốc tế hoàn toàn. Đọc bản tin ngày 17 tháng 6 năm 2019 >

Công viên quốc gia Grand Canyon hiện đã trở thành một trong những khu bảo tồn bầu trời đêm hoang sơ, phức tạp và được nhiều người ghé thăm nhất trên hành tinh

Làm cách nào để tôi có thể tiếp cận các quan điểm?

Từ làng Grand Canyon

Một cách hay để đi từ Làng Grand Canyon đến các điểm ngắm cảnh là sử dụng hệ thống xe buýt đưa đón của công viên. Miễn phí, tiện lợi và tài xế không bao giờ bị lạc

 • Xe buýt đưa đón chạy từ khoảng một giờ trước khi mặt trời mọc đến một giờ sau khi mặt trời lặn và thậm chí muộn hơn trên Tuyến đường Village Loop (Xanh lam). Đỗ xe của bạn tại một trong các bãi của Trung tâm Du khách và đi xe buýt đưa đón miễn phí
 • Tuyến Kaibab Rim (Cam) cung cấp dịch vụ từ Trung tâm Du khách đến Điểm Yavapai/Bảo tàng Địa chất, Đầu đường mòn Nam Kaibab và Điểm Yaki. Đây là cách nhanh nhất để đi từ Trung tâm Du khách đến khung cảnh hẻm núi
 • Tuyến đường Hermit Road (Đỏ) có tầm nhìn tuyệt đẹp dọc theo Quốc lộ 7. Đường dài 5 dặm (12 km) và bao gồm các điểm Maricopa, Powell, Hopi, Mohave và Pima. Chỉ có thể đến Đường Hermit bằng xe đưa đón từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 11 hoặc bạn có thể tham gia chuyến tham quan bằng xe máy. Bắt xe đưa đón Hermit Road tại điểm dừng Tuyến đường Làng/Tuyến Hermit
 • Tìm hiểu thêm về các cảnh đẹp dọc theo Đường Hermit >

  (Trong những tháng mùa đông. vì không có dịch vụ xe buýt đưa đón tuyến Hermit (Đỏ), (Tháng 12, tháng 1 và tháng 2), Đường Hermit mở cửa cho tất cả các phương tiện nhưng có thể tạm thời đóng cửa do tuyết. )

Nhìn ra dọc theo sa mạc View Drive

Tuyến đường Desert View (SR 64) giữa Grand Canyon Village đến Desert View bao gồm các điểm Grandview, Moran, Lipan và Navajo

 • Bạn phải tự lái xe hoặc tham gia chuyến tham quan bằng xe máy. Đó là 23 dặm (37 km) từ Grand Canyon Village đến Desert View và mất khoảng một giờ lái xe

Cơ sở vật chất sẵn có ở đâu?

Phòng vệ sinh. Cơ sở vệ sinh được đặt tại Yavapai và các điểm ngắm cảnh sa mạc và Trung tâm du khách. Nhà vệ sinh hóa chất được đặt tại các điểm Hopi, Yaki và Grandview

Nước. Trạm đổ đầy chai nước có thể được tìm thấy gần. Hermit's Rest, Đầu đường mòn Bright Angel, Trung tâm Du khách Verkamp, ​​Yavapai Point, Trung tâm Du khách Grand Canyon và Đầu đường mòn Nam Kaibab. Bạn nên mang theo nước của riêng mình nếu bạn định dành thời gian ở các điểm quan sát khác

Tầm nhìn có thể truy cập. Để biết danh sách các điểm quan sát có lối đi dành cho xe lăn và/hoặc tầm nhìn ra kính chắn gió, hãy tải xuống Hướng dẫn Tiếp cận của chúng tôi (5. Tệp PDF 8 MB)

Bạn đang tìm kiếm điều gì đó đặc biệt?

Đi bộ trên đường mòn Canyon Rim
Khi đi theo con đường mòn quanh co, bằng phẳng dọc theo rìa hẻm núi vào buổi chiều muộn, bạn sẽ trải nghiệm sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối trong hẻm núi khi thay đổi góc nhìn. Đường mòn Rim trải dài từ Đầu đường mòn Nam Kaibab về phía tây đến Hermits Rest, khoảng cách khoảng 13 dặm (21km). Có thể đến đây ở nhiều điểm, giúp bạn có thể đi dạo ở nhiều độ dài khác nhau. Tải xuống bản tin Đường mòn Canyon Rim (287 kb PDF)

Khi đi bộ hoặc đạp xe ở Grand Canyon, hãy nhớ dành thời gian và mang theo thức ăn và nước uống bên mình. Vành đai phía Nam của Grand Canyon có độ cao trung bình 7.000 feet / 2.134 mét so với mực nước biển. Du khách có vấn đề về hô hấp hoặc tim có thể gặp khó khăn. Tập thể dục ở độ cao này có thể vất vả

Mặt trời có lặn trở lại sau 7 giờ tối năm 2023 không?

Mặt trời sẽ không lặn sau 7 giờ tối cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 . Và khi ngày trở nên tối nhanh hơn, chúng ta sẽ không chìm trong bóng tối hoàn toàn cho đến khi Tiết kiệm ánh sáng ban ngày kết thúc và chúng ta “ngược lại” đồng hồ của mình vào ngày 6 tháng 11—khi mặt trời lặn lúc 4 giờ. 48 giờ chiều. Ngày sẽ tiếp tục ngắn lại với hoàng hôn lúc 4 giờ. 30 giờ chiều tháng 12.

Trời ở Úc trời tối lúc mấy giờ vào tháng 9?

Tháng 9 năm 2023 – Mặt trời ở Sydney

Hoàng hôn ở Victoria vào tháng 9 là lúc mấy giờ?

Tháng 9 năm 2023 — Mặt trời ở Victoria

Hoàng hôn ở Perth vào tháng 9 là lúc mấy giờ?

Ngày trung bình ở Perth trong tháng 9 có 11. 8 giờ ban ngày, mặt trời mọc lúc 6 giờ. 16 giờ sáng và hoàng hôn lúc 6. 07 giờ tối .