Lịch học 2023 DGE Mendoza

Vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 2, các hoạt động giảng dạy sẽ bắt đầu và vào Thứ Năm, ngày 9 tháng 2, các hoạt động sẽ bắt đầu với những học sinh đã đăng ký nhu cầu tăng cường sư phạm.

►BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM. Khi nào các lớp học kết thúc ở Mendoza 2022

Kỳ nghỉ đông và kết thúc các lớp học trong Lịch học năm 2023

Đối với năm học 2023, quy định kỳ nghỉ đông là từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 7. Việc kiểm tra lớp sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 nhưng có thể sửa đổi

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, hoạt động giảng dạy của học sinh chính quy, học sinh dự bị và học sinh chính quy không phân cấp sẽ kết thúc.

Các giám đốc sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 21 tháng 12 và các giám sát viên sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 22 tháng 12 năm 2023

►BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM. Giáo viên yêu cầu Chính phủ lắng nghe họ trước khi thay đổi nội dung giáo dục đại học

lớp học, gió zonda ở mendoza. webp

Ngày học và ngày tổ chức trong năm học

Điều đáng nhớ là Hội đồng Giáo dục Liên bang đã ban hành Nghị quyết CFE 431/2022, trong đó thống nhất Lịch học năm 2023 phải có ít nhất 190 ngày học. Vì lý do này, DGE đã thiết kế một năm học phù hợp với những gì đã được tất cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục cả nước nhất trí thông qua.

Tuy nhiên, số tiền chính xác sẽ được xác nhận sau khi Bộ Nội vụ ban hành nghị định quốc gia quy định chi tiết về các ngày lễ quốc gia và cầu du lịch có thể chuyển nhượng. Bởi vì tính đến ngày công bố nghị quyết này vẫn chưa được ban hành nên chỉ có thể chuẩn bị một tiêu chuẩn với các ngày cơ bản, do đó - đưa ra quyết định trao quyền cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục ban hành tiêu chuẩn tương ứng khi nghị định quốc gia được công bố

►BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM. SUTE tham gia cuộc bầu cử chung với việc từ chối mức tăng 6,5% và sẽ yêu cầu mức tăng "hai chữ số"

Mặt khác, quy định này chỉ ra rằng các phiên tổ chức nhằm mục đích phát triển chuyên môn giảng dạy và đánh giá tổ chức có sự tham gia phải được thực hiện, phù hợp với ngày tháng và phương thức hiện có trong Năm học 2023.

Nghị quyết này cũng cho phép Thứ trưởng Bộ Giáo dục ban hành các quy phạm, quy định pháp luật tương ứng để hoàn thiện, bổ sung các mốc thời gian cơ bản đã được phê duyệt tại điều đầu tiên, đồng thời phải quy định cụ thể các hoạt động tương ứng của các cấp độ và phương thức thuộc trách nhiệm của mình.

Nếu được yêu cầu, những ngày cơ bản được phê duyệt trong nghị quyết này có thể được sửa đổi để tuân thủ các quy định quy định số ngày học và đảm bảo quyền học tập của học sinh.

Lịch học năm 2023 sẽ cố gắng tuân thủ 190 ngày học. Điều này được thiết lập bởi Nghị quyết DGE nhằm cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách các trường sẽ hoạt động trong năm nay.

Bài xã luận trực tuyến MDZ Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2023 · 11. 03

hình chụp. Rodrigo Dangelo / MDZ

Thông qua Nghị quyết được công bố trên Công báo vào thứ Ba tuần này, Tổng cục Trường học (DGE) đã chính thức công bố lịch học năm 2023 ở Mendoza. Danh mục đầu tư hy vọng sẽ hoàn thành 190 ngày học, sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 2, một ngày đã được ấn định vào tháng 11 năm 2022.

Vào cuối năm ngoái, DGE đã ban hành Nghị quyết quy định một số ngày cơ bản sẽ được đưa vào lịch học năm 2023, nhưng vẫn cần biết thêm thông tin chi tiết. Trong quy định mới này, chẳng hạn, nó được thiết lập rằng ngày 11 tháng 9 sẽ được coi là ngày nghỉ lễ của những người làm công tác giáo dục ở mọi cấp độ và phương thức.

Ngày lễ và ngày lễ

Ngày lễ quốc gia (Luật quốc gia số 27. 399). Bất động sản

 • ngày 1 tháng 1. Đầu năm
 • Ngày 20 và 21 tháng 2. lễ hội hóa trang
 • ngày 24 tháng 3. Ngày tưởng niệm sự thật và công lý toàn quốc
 • 02 tháng 4. Ngày cựu chiến binh và những người đã ngã xuống trong cuộc chiến Malvinas
 • ngày 7 tháng 4. Thứ Sáu thần thánh
 • ngày 1 tháng 5. Ngày lao động
 • ngày 25 tháng 5. Ngày Cách Mạng Tháng Năm
 • ngày 20 tháng 6. Đoạn văn về sự bất tử của Tướng Don Manuel Belgrano
 • ngày 9 tháng 7. Ngày Quốc Khánh
 • ngày 8 tháng 12. Ngày Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
 • ngày 25 tháng 12. Giáng sinh

Có thể di chuyển

 • ngày 17 tháng 6. Đoạn về Sự bất tử của Tướng Martín Miguel de Güemes (ông ấy sẽ không được thuyên chuyển trong năm nay)
 • ngày 17 tháng 8. Đoạn về sự bất tử của Tướng Don José de San Martín (chuyển đến ngày 21 tháng 8)
 • Ngày 12 tháng 10°. Ngày tôn trọng đa dạng văn hóa (chuyển sang ngày 16 tháng 10)
 • ngày 20 tháng 11. Ngày chủ quyền quốc gia (không dời vì là thứ Hai)

Ngày lễ cấp tỉnh

 • ngày 25 tháng 7. Người bảo trợ Santiago (Luật số 4. 081- Năm 1976)

Ngày bắt đầu và ngày kết thúc

Lịch học sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 2. Ngày này tương ứng với tất cả các cấp và phương thức, cả quản lý nhà nước và tư nhân. Giáo viên sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 6/2 và học sinh học lực yếu sẽ được hỗ trợ sư phạm từ ngày 9/2.  

Ngoài ra, theo quy định, vào ngày 1 tháng 2, Tổng Giám đốc các trường sẽ tổ chức buổi trình bày các chủ trương chính trị và sư phạm cùng với nhóm công tác của mình.

Vào ngày 2 và 3/2, các giám đốc phải có mặt tại các cơ quan và các phiên họp quản lý cũng sẽ diễn ra.

Ngày 6/2 các hoạt động giảng dạy sẽ bắt đầu và ngày 9/2 sẽ bắt đầu các hoạt động với học sinh đã đăng ký nhu cầu củng cố sư phạm.

Trong năm học 2023, kỳ nghỉ đông sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 7, trong khi các lớp học kết thúc vào ngày 15 tháng 12, mặc dù DGE giải thích rằng thời gian này có thể được sửa đổi.  

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, các hoạt động giảng dạy sẽ kết thúc, đối với cả học sinh chính quy, học sinh thay thế và học sinh chính quy không phân cấp.

Giám đốc sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 21 tháng 12 và giám sát viên vào ngày 22 tháng 12 năm 2023