Quảng Ngãi có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Mục lục

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Quảng Ngãi có 1 thành phố: Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Quảng Ngãi có 1 thị xã: Đức Phổ.

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Quảng Ngãi có 11 huyện: Ba Tơ, Bình Sơn, Lý Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Quảng Ngãi Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng NgãiSTTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp1Thành phố Quảng Ngãi522Phường Lê Hồng Phong21010Phường2Thành phố Quảng Ngãi522Phường Trần Phú21013Phường3Thành phố Quảng Ngãi522Phường Quảng Phú21016Phường4Thành phố Quảng Ngãi522Phường Nghĩa Chánh21019Phường5Thành phố Quảng Ngãi522Phường Trần Hưng Đạo21022Phường6Thành phố Quảng Ngãi522Phường Nguyễn Nghiêm21025Phường7Thành phố Quảng Ngãi522Phường Nghĩa Lộ21028Phường8Thành phố Quảng Ngãi522Phường Chánh Lộ21031Phường9Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Dũng21034Xã10Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Dõng21037Xã11Thành phố Quảng Ngãi522Phường Trương Quang Trọng21172Phường12Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Hòa21187Xã13Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Kỳ21190Xã14Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Thiện21199Xã15Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Ấn Đông21202Xã16Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Châu21208Xã17Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Khê21211Xã18Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Long21214Xã19Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Ấn Tây21223Xã20Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh An21232Xã21Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Phú21253Xã22Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Hà21256Xã23Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa An21262Xã24Huyện Bình Sơn524Thị Trấn Châu Ổ21040Thị trấn25Huyện Bình Sơn524Xã Bình Thuận21043Xã26Huyện Bình Sơn524Xã Bình Thạnh21046Xã27Huyện Bình Sơn524Xã Bình Đông21049Xã28Huyện Bình Sơn524Xã Bình Chánh21052Xã29Huyện Bình Sơn524Xã Bình Nguyên21055Xã30Huyện Bình Sơn524Xã Bình Khương21058Xã31Huyện Bình Sơn524Xã Bình Trị21061Xã32Huyện Bình Sơn524Xã Bình An21064Xã33Huyện Bình Sơn524Xã Bình Hải21067Xã34Huyện Bình Sơn524Xã Bình Dương21070Xã35Huyện Bình Sơn524Xã Bình Phước21073Xã36Huyện Bình Sơn524Xã Bình Hòa21079Xã37Huyện Bình Sơn524Xã Bình Trung21082Xã38Huyện Bình Sơn524Xã Bình Minh21085Xã39Huyện Bình Sơn524Xã Bình Long21088Xã40Huyện Bình Sơn524Xã Bình Thanh21091Xã41Huyện Bình Sơn524Xã Bình Chương21100Xã42Huyện Bình Sơn524Xã Bình Hiệp21103Xã43Huyện Bình Sơn524Xã Bình Mỹ21106Xã44Huyện Bình Sơn524Xã Bình Tân Phú21109Xã45Huyện Bình Sơn524Xã Bình Châu21112Xã46Huyện Trà Bồng525Thị trấn Trà Xuân21115Thị trấn47Huyện Trà Bồng525Xã Trà Giang21118Xã48Huyện Trà Bồng525Xã Trà Thủy21121Xã49Huyện Trà Bồng525Xã Trà Hiệp21124Xã50Huyện Trà Bồng525Xã Trà Bình21127Xã51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Phú21130Xã52Huyện Trà Bồng525Xã Trà Lâm21133Xã53Huyện Trà Bồng525Xã Trà Tân21136Xã54Huyện Trà Bồng525Xã Trà Sơn21139Xã55Huyện Trà Bồng525Xã Trà Bùi21142Xã56Huyện Trà Bồng525Xã Trà Thanh21145Xã57Huyện Trà Bồng525Xã Sơn Trà21148Xã58Huyện Trà Bồng525Xã Trà Phong21154Xã59Huyện Trà Bồng525Xã Hương Trà21157Xã60Huyện Trà Bồng525Xã Trà Xinh21163Xã61Huyện Trà Bồng525Xã Trà Tây21166Xã62Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Thọ21175Xã63Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Trà21178Xã64Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Phong21181Xã65Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Hiệp21184Xã66Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Bình21193Xã67Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Đông21196Xã68Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Bắc21205Xã69Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Sơn21217Xã70Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Hà21220Xã71Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Giang21226Xã72Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Minh21229Xã73Huyện Tư Nghĩa528Thị trấn La Hà21235Thị trấn74Huyện Tư Nghĩa528Thị trấn Sông Vệ21238Thị trấn75Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Lâm21241Xã76Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Thắng21244Xã77Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Thuận21247Xã78Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Kỳ21250Xã79Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Sơn21259Xã80Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Hòa21268Xã81Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Điền21271Xã82Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Thương21274Xã83Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Trung21277Xã84Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Hiệp21280Xã85Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Phương21283Xã86Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Mỹ21286Xã87Huyện Sơn Hà529Thị trấn Di Lăng21289Thị trấn88Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Hạ21292Xã89Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Thành21295Xã90Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Nham21298Xã91Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Bao21301Xã92Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Linh21304Xã93Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Giang21307Xã94Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Trung21310Xã95Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Thượng21313Xã96Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Cao21316Xã97Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Hải21319Xã98Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Thủy21322Xã99Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Kỳ21325Xã100Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Ba21328Xã101Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Bua21331Xã102Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Mùa21334Xã103Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Liên21335Xã104Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Tân21337Xã105Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Màu21338Xã106Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Dung21340Xã107Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Long21341Xã108Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Tinh21343Xã109Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Lập21346Xã110Huyện Minh Long531Xã Long Sơn21349Xã111Huyện Minh Long531Xã Long Mai21352Xã112Huyện Minh Long531Xã Thanh An21355Xã113Huyện Minh Long531Xã Long Môn21358Xã114Huyện Minh Long531Xã Long Hiệp21361Xã115Huyện Nghĩa Hành532Thị trấn Chợ Chùa21364Thị trấn116Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Thuận21367Xã117Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Dũng21370Xã118Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Trung21373Xã119Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Nhân21376Xã120Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Đức21379Xã121Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Minh21382Xã122Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Phước21385Xã123Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Thiện21388Xã124Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Thịnh21391Xã125Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Tín Tây21394Xã126Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Tín Đông21397Xã127Huyện Mộ Đức533Thị trấn Mộ Đức21400Thị trấn128Huyện Mộ Đức533Xã Đức Lợi21403Xã129Huyện Mộ Đức533Xã Đức Thắng21406Xã130Huyện Mộ Đức533Xã Đức Nhuận21409Xã131Huyện Mộ Đức533Xã Đức Chánh21412Xã132Huyện Mộ Đức533Xã Đức Hiệp21415Xã133Huyện Mộ Đức533Xã Đức Minh21418Xã134Huyện Mộ Đức533Xã Đức Thạnh21421Xã135Huyện Mộ Đức533Xã Đức Hòa21424Xã136Huyện Mộ Đức533Xã Đức Tân21427Xã137Huyện Mộ Đức533Xã Đức Phú21430Xã138Huyện Mộ Đức533Xã Đức Phong21433Xã139Huyện Mộ Đức533Xã Đức Lân21436Xã140Thị xã Đức Phổ534Phường Nguyễn Nghiêm21439Phường141Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ An21442Xã142Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Phong21445Xã143Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Thuận21448Xã144Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Văn21451Phường145Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Quang21454Phường146Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Nhơn21457Xã147Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Ninh21460Phường148Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Minh21463Phường149Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Vinh21466Phường150Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Hòa21469Phường151Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Cường21472Xã152Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Khánh21475Xã153Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Thạnh21478Phường154Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Châu21481Xã155Huyện Ba Tơ535Thị trấn Ba Tơ21484Thị trấn156Huyện Ba Tơ535Xã Ba Điền21487Xã157Huyện Ba Tơ535Xã Ba Vinh21490Xã158Huyện Ba Tơ535Xã Ba Thành21493Xã159Huyện Ba Tơ535Xã Ba Động21496Xã160Huyện Ba Tơ535Xã Ba Dinh21499Xã161Huyện Ba Tơ535Xã Ba Giang21500Xã162Huyện Ba Tơ535Xã Ba Liên21502Xã163Huyện Ba Tơ535Xã Ba Ngạc21505Xã164Huyện Ba Tơ535Xã Ba Khâm21508Xã165Huyện Ba Tơ535Xã Ba Cung21511Xã166Huyện Ba Tơ535Xã Ba Tiêu21517Xã167Huyện Ba Tơ535Xã Ba Trang21520Xã168Huyện Ba Tơ535Xã Ba Tô21523Xã169Huyện Ba Tơ535Xã Ba Bích21526Xã170Huyện Ba Tơ535Xã Ba Vì21529Xã171Huyện Ba Tơ535Xã Ba Lế21532Xã172Huyện Ba Tơ535Xã Ba Nam21535Xã173Huyện Ba Tơ535Xã Ba Xa21538Xã174Huyện Lý Sơn536Huyện

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.