Quảng Ngãi có bao nhiêu xã phương thị trấn?

Đơn vị hành chính Quảng Ngãi hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã và 11 huyện bao gồm: Thành phố Quảng Ngãi, Thị xã Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng, Huyện Tư Nghĩa.

Theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, kể từ ngày 1/2/2020, Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Mục lục nội dung chính

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện?

Danh sách các huyện của Quảng Ngãi

 • Quảng Ngãi có 1 thành phố thuộc tỉnh
 • Quảng Ngãi có 1 thị xã
 • Quảng Ngãi có 11 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Quảng Ngãi mời các bạn xem dưới đây:

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Quảng Ngãi được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Quảng Ngãi1Thành phố Quảng Ngãi2Thị xã Đức Phổ3Huyện Ba Tơ4Huyện Bình Sơn5Huyện Lý Sơn6Huyện Minh Long7Huyện Mộ Đức8Huyện Nghĩa Hành9Huyện Sơn Hà10Huyện Sơn Tây11Huyện Sơn Tịnh12Huyện Trà Bồng13Huyện Tư Nghĩa

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Quảng Ngãi là gì?

Trung tâm của Quảng Ngãi là Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh lỵ).

 • [Cập nhật] Danh sách các Trường Trung Cấp Quảng Ngãi
 • Mẫu Giấy Đi Đường Quảng Ngãi mới nhất 09/2021 [Vừa Cập Nhập]
 • Lịch xe buýt Quảng Ngãi - Tịnh Kỳ: Cập nhật mới nhất 2023
 • Ý nghĩa biển số xe Quảng Ngãi theo từng huyện, thành phố mới nhất 2023
 • Lịch trình xe buýt Quảng Ngãi - Danh sách, lộ trình các tuyến xe buýt ở Quảng Ngãi mới nhất 2023
 • Tổng hợp danh sách các ngân hàng ở Quảng Ngãi 2023
 • Cách tra điểm thi THPT Quảng Ngãi - Kỳ thi Quốc gia 2022
 • Tra cứu điểm thi lớp 10 Quảng Ngãi 2023

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Thành PhốMã TPQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấpTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Phường Lê Hồng Phong21.010PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Phường Trần Phú21.013PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Phường Quảng Phú21.016PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Phường Nghĩa Chánh21.019PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Phường Trần Hưng Đạo21.022PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Phường Nguyễn Nghiêm21.025PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Phường Nghĩa Lộ21.028PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Phường Chánh Lộ21.031PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Dũng21.034XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Dõng21.037XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Phường Trương Quang Trọng21.172PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Hòa21.187XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Kỳ21.190XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Thiện21.199XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Ấn Đông21.202XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Châu21.208XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Khê21.211XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Long21.214XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh Ấn Tây21.223XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Tịnh An21.232XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Phú21.253XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa Hà21.256XãTỉnh Quảng Ngãi51Thành phố Quảng Ngãi522Xã Nghĩa An21.262XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Thị Trấn Châu Ổ21.040Thị trấnTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Thuận21.043XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Thạnh21.046XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Đông21.049XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Chánh21.052XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Nguyên21.055XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Khương21.058XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Trị21.061XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình An21.064XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Hải21.067XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Dương21.070XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Phước21.073XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Hòa21.079XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Trung21.082XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Minh21.085XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Long21.088XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Thanh21.091XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Chương21.100XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Hiệp21.103XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Mỹ21.106XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Tân Phú21.109XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Bình Sơn524Xã Bình Châu21.112XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Thị trấn Trà Xuân21.115Thị trấnTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Giang21.118XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Thủy21.121XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Hiệp21.124XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Bình21.127XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Phú21.130XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Lâm21.133XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Tân21.136XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Sơn21.139XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Bùi21.142XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Thanh21.145XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Sơn Trà21.148XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Phong21.154XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Hương Trà21.157XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Xinh21.163XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Trà Bồng525Xã Trà Tây21.166XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Thọ21.175XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Trà21.178XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Phong21.181XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Hiệp21.184XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Bình21.193XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Đông21.196XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Bắc21.205XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Sơn21.217XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Hà21.220XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Giang21.226XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tịnh527Xã Tịnh Minh21.229XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Thị trấn La Hà21.235Thị trấnTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Thị trấn Sông Vệ21.238Thị trấnTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Lâm21.241XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Thắng21.244XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Thuận21.247XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Kỳ21.250XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Sơn21.259XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Hòa21.268XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Điền21.271XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Thương21.274XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Trung21.277XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Hiệp21.280XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Phương21.283XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Tư Nghĩa528Xã Nghĩa Mỹ21.286XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Thị trấn Di Lăng21.289Thị trấnTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Hạ21.292XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Thành21.295XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Nham21.298XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Bao21.301XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Linh21.304XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Giang21.307XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Trung21.310XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Thượng21.313XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Cao21.316XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Hải21.319XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Thủy21.322XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Kỳ21.325XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Hà529Xã Sơn Ba21.328XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Bua21.331XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Mùa21.334XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Liên21.335XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Tân21.337XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Màu21.338XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Dung21.340XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Long21.341XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Tinh21.343XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Sơn Tây530Xã Sơn Lập21.346XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Minh Long531Xã Long Sơn21.349XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Minh Long531Xã Long Mai21.352XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Minh Long531Xã Thanh An21.355XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Minh Long531Xã Long Môn21.358XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Minh Long531Xã Long Hiệp21.361XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Thị trấn Chợ Chùa21.364Thị trấnTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Thuận21.367XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Dũng21.370XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Trung21.373XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Nhân21.376XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Đức21.379XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Minh21.382XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Phước21.385XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Thiện21.388XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Thịnh21.391XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Tín Tây21.394XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Nghĩa Hành532Xã Hành Tín Đông21.397XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Thị trấn Mộ Đức21.400Thị trấnTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Lợi21.403XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Thắng21.406XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Nhuận21.409XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Chánh21.412XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Hiệp21.415XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Minh21.418XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Thạnh21.421XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Hòa21.424XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Tân21.427XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Phú21.430XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Phong21.433XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Mộ Đức533Xã Đức Lân21.436XãTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Phường Nguyễn Nghiêm21.439PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ An21.442XãTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Phong21.445XãTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Thuận21.448XãTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Văn21.451PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Quang21.454PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Nhơn21.457XãTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Ninh21.460PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Minh21.463PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Vinh21.466PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Hòa21.469PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Cường21.472XãTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Khánh21.475XãTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Phường Phổ Thạnh21.478PhườngTỉnh Quảng Ngãi51Thị xã Đức Phổ534Xã Phổ Châu21.481XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Thị trấn Ba Tơ21.484Thị trấnTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Điền21.487XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Vinh21.490XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Thành21.493XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Động21.496XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Dinh21.499XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Giang21.500XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Liên21.502XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Ngạc21.505XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Khâm21.508XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Cung21.511XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Tiêu21.517XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Trang21.520XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Tô21.523XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Bích21.526XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Vì21.529XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Lế21.532XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Nam21.535XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Ba Tơ535Xã Ba Xa21.538XãTỉnh Quảng Ngãi51Huyện Lý Sơn536Huyện

Tải về file Excel

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 07/2021

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố?

Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã (17 phường, 8 thị trấn và 148 xã).

Thành phố Quảng Ngãi có bao nhiêu phường, xã?

Thành phố Quảng Ngãi có 9 phường và 14 xã:

 • Phường Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, Phường Quảng Phú, Phường Nghĩa Chánh, Phường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Nghiêm, Phường Nghĩa Lộ, Phường Chánh Lộ, Phường Trương Quang Trọng.
 • Xã Nghĩa Dũng, Xã Nghĩa Dõng, Xã Tịnh Hòa, Xã Tịnh Kỳ, Xã Tịnh Thiện, Xã Tịnh Ấn Đông, Xã Tịnh Châu, Xã Tịnh Khê, Xã Tịnh Long, Xã Tịnh Ấn Tây, Xã Tịnh An, Xã Nghĩa Phú, Xã Nghĩa Hà, Xã Nghĩa An.

Thị xã Đức Phổ có bao nhiêu phường, xã?

Thị xã Đức Phổ có 8 phường và 7 xã: 

 • Phường Nguyễn Nghiêm, Phường Phổ Văn, Phường Phổ Quang, Phường Phổ Ninh, Phường Phổ Minh, Phường Phổ Vinh, Phường Phổ Hòa, Phường Phổ Thạnh.
 • Xã Phổ An, Xã Phổ Phong, Xã Phổ Thuận, Xã Phổ Nhơn, Xã Phổ Cường, Xã Phổ Khánh, Xã Phổ Châu.

Huyện Bình Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Bình Sơn có 1 thị trấn và 21 xã:

 • Thị Trấn Châu Ổ
 • Xã Bình Thuận, Xã Bình Thạnh, Xã Bình Đông, Xã Bình Chánh, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Khương, Xã Bình Trị, Xã Bình An, Xã Bình Hải, Xã Bình Dương, Xã Bình Phước, Xã Bình Hòa, Xã Bình Trung, Xã Bình Minh, Xã Bình Long, Xã Bình Thanh, Xã Bình Chương, Xã Bình Hiệp, Xã Bình Mỹ, Xã Bình Tân Phú, Xã Bình Châu.

Huyện Trà Bồng có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Trà Bồng có 1 thị trấn và 15 xã:

 • Thị trấn Trà Xuân
 • Xã Trà Giang, Xã Trà Thủy, Xã Trà Hiệp, Xã Trà Bình, Xã Trà Phú, Xã Trà Lâm, Xã Trà Tân, Xã Trà Sơn, Xã Trà Bùi, Xã Trà Thanh, Xã Sơn Trà, Xã Trà Phong, Xã Hương Trà, Xã Trà Xinh, Xã Trà Tây.

Huyện Sơn Tịnh có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Sơn Tịnh có 11 xã: 

Xã Tịnh Thọ, Xã Tịnh Trà, Xã Tịnh Phong, Xã Tịnh Hiệp, Xã Tịnh Bình, Xã Tịnh Đông, Xã Tịnh Bắc, Xã Tịnh Sơn, Xã Tịnh Hà, Xã Tịnh Giang, Xã Tịnh Minh.

Huyện Tư Nghĩa có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Tư Nghĩa có 2 thị trấn và 12 xã:

 • Thị trấn La Hà, Thị trấn Sông Vệ.
 • Xã Nghĩa Lâm, Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thuận, Xã Nghĩa Kỳ, Xã Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Hòa, Xã Nghĩa Điền, Xã Nghĩa Thương, Xã Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Hiệp, Xã Nghĩa Phương, Xã Nghĩa Mỹ.

Huyện Sơn Hà có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Sơn Hà có 1 thị trấn và 13 xã: 

 • Thị trấn Di Lăng
 • Xã Sơn Hạ, Xã Sơn Thành, Xã Sơn Nham, Xã Sơn Bao, Xã Sơn Linh, Xã Sơn Giang, Xã Sơn Trung, Xã Sơn Thượng, Xã Sơn Cao, Xã Sơn Hải, Xã Sơn Thủy, Xã Sơn Kỳ, Xã Sơn Ba.

Huyện Sơn Tây có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Sơn Tây có 9 xã:

Xã Sơn Bua, Xã Sơn Mùa, Xã Sơn Liên, Xã Sơn Tân, Xã Sơn Màu, Xã Sơn Dung, Xã Sơn Long, Xã Sơn Tinh, Xã Sơn Lập.

Huyện Minh Long có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Minh Long có 5 xã:

Xã Long Sơn, Xã Long Mai, Xã Thanh An, Xã Long Môn, Xã Long Hiệp.

Huyện Nghĩa Hành có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Nghĩa Hành có 1 thị trấn và 11 xã:

 • Thị trấn Chợ Chùa
 • Xã Hành Thuận, Xã Hành Dũng, Xã Hành Trung, Xã Hành Nhân, Xã Hành Đức, Xã Hành Minh, Xã Hành Phước, Xã Hành Thiện, Xã Hành Thịnh, Xã Hành Tín Tây, Xã Hành Tín Đông.

Huyện Mộ Đức có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Mộ Đức có 1 thị trấn và 12 xã:

 • Thị trấn Mộ Đức
 • Xã Đức Lợi, Xã Đức Thắng, Xã Đức Nhuận, Xã Đức Chánh, Xã Đức Hiệp, Xã Đức Minh, Xã Đức Thạnh, Xã Đức Hòa, Xã Đức Tân, Xã Đức Phú, Xã Đức Phong, Xã Đức Lân.

Huyện Ba Tơ có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Ba Tơ có 1 thị trấn và 18 xã: 

 • Thị trấn Ba Tơ
 • Xã Ba Điền, Xã Ba Vinh, Xã Ba Thành, Xã Ba Động, Xã Ba Dinh, Xã Ba Giang, Xã Ba Liên, Xã Ba Ngạc, Xã Ba Khâm, Xã Ba Cung, Xã Ba Tiêu, Xã Ba Trang, Xã Ba Tô, Xã Ba Bích, Xã Ba Vì, Xã Ba Lế, Xã Ba Nam, Xã Ba Xa.

Huyện Lý Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn?

Không phân chia

Bạn muốn đưa doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ, shop,.. của mình vào bài viết này. Hoặc muốn đặt banner quảng cáo, vui lòng liên hệ: 082.2222.176 hoặc email

Bài viết liên quan:

 1. [Cập nhật] Danh sách các Trường Trung Cấp Quảng Ngãi
 2. Lịch xe buýt Quảng Ngãi – Tịnh Kỳ: Cập nhật mới nhất 2023
 3. Mẫu Giấy Đi Đường Quảng Ngãi mới nhất 09/2021 [Vừa Cập Nhập]
 4. Lịch trình xe buýt Quảng Ngãi – Danh sách, lộ trình các tuyến xe buýt ở Quảng Ngãi mới nhất 2023
 5. Tổng hợp danh sách các ngân hàng ở Quảng Ngãi 2023
Bài viết Giới thiệu về Quảng Ngãi, Bản đồ tỉnh Quảng Ngãi, Các Huyện ở Quảng Ngãi, Các xã ở Quảng Ngãi, Huyện Ba Tơ, Huyện Ba Tơ có bao nhiều xã, Huyện Bình Sơn, Huyện Bình Sơn có bao nhiều xã, Huyện Lý Sơn, Huyện Lý Sơn có bao nhiều xã, Huyện Minh Long, Huyện Minh Long có bao nhiều xã, Huyện Mộ Đức, Huyện Mộ Đức có bao nhiều xã, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Nghĩa Hành có bao nhiều xã, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Hà có bao nhiều xã, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tây có bao nhiều xã, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh có bao nhiều xã, Huyện Trà Bồng, Huyện Trà Bồng có bao nhiều xã, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Tư Nghĩa có bao nhiều xã, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện thành phố Hải đảo, Thành phố Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi có bao nhiêu phường, Thị xã Đức Phổ, Thị xã Đức Phổ có bao nhiêu phường xã, tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiều huyện

Hãy chia sẻ bài viết này nếu thấy hay!

4.7/53 đánh giá

176 chia sẻ, 176 điểm

 • Facebook

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Δ

 • Previous Post

  Kinh nghiệm du lịch Lý Sơn 2 ngày 1 đêm...

 • Next Post

  Ý nghĩa biển số xe Quảng Ngãi theo từng huyện,...

Bạn có thể thích

 • 6.5k

  4.8

  168

  Du lịch, Khác

  Chùa Minh Đức – Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã Quảng Ngãi

 • 54.1k

  4.9

  173

  Khác

  Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

 • 3.4k

  4.7

  207

  Dịch vụ

  Top 6 số điện thoại Taxi Quảng Ngãi được đánh giá tốt nhất bạn nên tham khảo ngay

 • 27.2k

  4.5

  149

  Khác

  Tra cứu điểm thi lớp 10 Quảng Ngãi 2023

 • 25.2k

  4.9

  180

  Công ty, Dịch vụ

  Top 8 địa chỉ lắp điện mặt trời tại Quảng Ngãi uy tín nhất

 • 1.3k

  5

  171

  Khác

  Bờ xe nước Quảng Ngãi trên sông Trà Khúc qua di sản ảnh

Cùng chuyên mục: Khác

 • 6.5k

  4.8

  168

  Du lịch, Khác

  Chùa Minh Đức – Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã Quảng Ngãi

 • 54.1k

  4.9

  173

  Khác

  Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

 • 27.2k

  4.5

  149

  Khác

  Tra cứu điểm thi lớp 10 Quảng Ngãi 2023

 • 1.2k

  4.5

  171

  Khác

  Phí đóng bảo hiểm y tế tại Quảng Ngãi từ ngày 1/7/2023

 • 1.3k

  5

  171

  Khác

  Bờ xe nước Quảng Ngãi trên sông Trà Khúc qua di sản ảnh

 • 1.4k

  5

  175

  Khác

  Bảng giá vàng Quảng Ngãi hôm nay 2023 (SJC, PNJ, 9999, 24K, 18k…)

Hay nè

 • 6.5k

  4.8

  168

  Du lịch, Khác

  Chùa Minh Đức – Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã Quảng Ngãi

 • 54.1k

  4.9

  173

  Khác

  Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

 • 3.4k

  4.7

  207

  Dịch vụ

  Top 6 số điện thoại Taxi Quảng Ngãi được đánh giá tốt nhất bạn nên tham khảo ngay

 • 27.2k

  4.5

  149

  Khác

  Tra cứu điểm thi lớp 10 Quảng Ngãi 2023

 • 25.2k

  4.9

  180

  Công ty, Dịch vụ

  Top 8 địa chỉ lắp điện mặt trời tại Quảng Ngãi uy tín nhất

 • 1.2k

  4.5

  171

  Khác

  Phí đóng bảo hiểm y tế tại Quảng Ngãi từ ngày 1/7/2023

Tìm kiếm

Tìm kiếm:

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi


Trending

 • 1

  Kênh PTQ – Xem tivi trực tuyến Kênh PTQ Online

 • 2

  Top 10 món đặc sản Quảng Ngãi gây nghiện du khách

 • 3

  Tỏi Lý Sơn – linh hồn của đất đảo Quảng Ngãi

 • 4

  Don Quảng Ngãi đậm đà hương vị quê nhà

 • 5

  Cá bống sông Trà – đặc sản trứ danh Quảng Ngãi

 • 6

  Lịch trình xe buýt Quảng Ngãi – Danh sách, lộ trình các tuyến xe buýt ở Quảng Ngãi mới nhất 2023

 • 7

  Từ điển Quảng Ngãi – Những câu nói đậm chất Quảng Ngãi

 • 8

  Lịch trình xe buýt Quảng Ngãi – Sơn Hà – Sơn Tây | Mới nhất 2023

Từ khóa

ẩm thực miền Trungdon Quảng NgãiLý Sơnxe buýtẩm thực đất Quảngăn gì ở Quảng NgãiTop 5 Quảng Ngãimón ngon Quảng NgãiQuảng Ngãicẩm nang du lịch Lý Sơndu lịch Quảng NgãiDu lịch Lý Sơndu lịch đảo Lý SơnLý Sơn Quảng Ngãiđảo Lý Sơnbánhẩm thực quảng ngãixe buýt quảng ngãidu lịchđặc sản Quảng Ngãi

Quảng Ngãi có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Thành phố Quảng Ngãi có 23 đơn vị hành chính cấp trực thuộc, bao gồm 9 phường: Chánh Lộ, Lê Hồng Phong, Nghĩa Chánh, Nghĩa Lộ, Nguyễn Nghiêm, Quảng Phú, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Trương Quang Trọng và 14 : Nghĩa An, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Tịnh An, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Châu, Tịnh Hòa ...

Quảng Ngãi có bao nhiêu thị trấn?

Hành chính. Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Quảng Ngãi có những xã gì?

Danh sách xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Đức Phổ Quảng Ngãi có bao nhiêu xã?

Cuối năm 2019, huyện Đức Phổ có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Đức Phổ (huyện lỵ) và 14 xã: Phổ An, Phổ Châu, Phổ Cường, Phổ Hòa, Phổ Khánh, Phổ Minh, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Phong, Phổ Quang, Phổ Thạnh, Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Vinh.