Top 20 cửa hàng tạp hóa Huyện U Minh Cà Mau 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng tạp hóa Huyện U Minh Cà Mau 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Tạp hóa Hoàng Sen

4 đánh giá
Địa chỉ: CV32+CXR, Unnamed Road,Khánh Tiến,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Cửa Hàng Tạp Hóa Nguyễn Cẩm Lụa

3 đánh giá
Địa chỉ: Ấp 19, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh,Khánh Hòa,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0985273060

Nhiều người đã đến

Tốt

Cửa Hàng Tạp Hoá Diễm My

2 đánh giá
Địa chỉ: CX39+VF9,TT. U Minh,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0825513292

Tạp Hóa Thu Thảo

2 đánh giá
Địa chỉ: 726M+32J, ĐT986A,Khánh An,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

(Bản dịch của Google) ở đó có ở đó

(Bài đánh giá gốc)
Hay hay hay hay

(Bản dịch của Google) Được

(Bài đánh giá gốc)
Ok

Tạp hoá Linh

2 đánh giá
Địa chỉ: 9V8C+84H,Khánh Lâm,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Tạp hóa Thầy Út

2 đánh giá
Địa chỉ: 9VJM+V6P,Ấp 4,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Tiệm tạp hóa

1 đánh giá
Địa chỉ: 63Q2+J84, Unnamed Road,Khánh An,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Tạp Hoá Hằng Ny

1 đánh giá
Địa chỉ: 9VV3+747, Unnamed Road,Khánh Tiến,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Tạp Hóa Huy Tập

1 đánh giá
Địa chỉ: Ấp 5,U Minh,Cà Mau,Việt Nam
Liên lạc: 0919233174

Tạp Hóa Hải Đoàn

1 đánh giá
Địa chỉ: 9VCF+3J9,ấp 4,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

(Bản dịch của Google) Cửa hàng địa phương đầy ắp đồ với một người phụ nữ thân thiện phục vụ. Nó có một quán cà phê nhỏ bên cạnh do cùng một gia đình điều hành, nơi họ bán cà phê và Nước Mía, một thức uống địa phương làm từ mía.

(Bài đánh giá gốc)
Well stocked local shop with a friendly lady serving. It has a small cafe next door run by the same family, where they sell coffee and Nuoc Mia, a local drink made from sugar cane.

Shop Hoa Tươi U Minh Cà Mau

1 đánh giá
Địa chỉ: Cái Tàu - Nguyên Phích - U Minh - Tiêu Dừa,Nguyên Phích,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0905227766
Website: https://shophoatuoiuminh.business.site/?utm_source\u003dgmb\u0026utm_medium\u003dreferral

Tạp hóa Bùi Tiên

1 đánh giá
Địa chỉ: 63RC+534, Cái Tàu - Nguyên Phích - U Minh - Tiêu Dừa,Khánh An,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Cửa Hàng Tạp Hóa Minh Lực

Địa chỉ: CX59+R8J, Đường Không Tên,TT. U Minh,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 02903863198

Tạp hoá Linh

Địa chỉ: Gần trường cấp 3,U Minh,Cà Mau,Việt Nam

Tạp hóa Mùi

Địa chỉ: 9WRM+F32, U Minh - Khánh Hội,Khánh Lâm,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Tạp Hoá CH

Địa chỉ: 82MG+CQ,Nguyên Phích,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Tạp hóa Thanh sang

Địa chỉ: CWPM+2FJ, Cái Tàu - Nguyên Phích - U Minh - Tiêu Dừa,Khánh Hòa,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Tạp Hoá Linh

Địa chỉ: 8V78+4PH,Khánh Lâm,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Bách Hóa Kim Phúc

Địa chỉ: CX69+JF7,TT. U Minh,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0914484816

Tạp Hóa Văn Trường

Địa chỉ: 82X6+MR6, Cái Tàu - Nguyên Phích - U Minh - Tiêu Dừa,Nguyên Phích,U Minh,Cà Mau, Việt Nam