Top 17 đạo bà-la-môn ở ấn độ tôn thờ 2022

Top 1: Ấn Độ giáo – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 111 lượt đánh giá
Tóm tắt: Từ nguyên[sửa | sửa mã. nguồn]. Những chi phái Ấn Độ giáo quan trọng. nhất[sửa | sửa mã nguồn]. Cơ sở chung của các nhánh Ấn Độ giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Số lượng tín đồ[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Ấn giáo thời Văn minh lưu vực sông Ấn Độ[sửa |. sửa mã nguồn]. Ấn giáo. vệ-đà[sửa | sửa mã nguồn]. Bà-la-môn giáo[sửa |. sửa mã nguồn]. Ấn giáo. Tì-thấp-nô[sửa | sửa mã nguồn]. Ấn giáo Thấp-bà[sửa | sửa mã. nguồn]. Ấn giáo Tính lực[sửa | sửa mã. nguồn]. Ấn giáo Bất nhị Phệ-đàn-đa nhất. nguyên[sửa | sửa mã nguồn]. Tân Ấn Độ giáo[sửa | sửa mã. nguồn]. Ảnh hưởng đến các tôn giáo. khác[sửa | sửa mã nguồn]. Luân hồi[sửa |. sửa mã nguồn]. Chế độ đẳng. cấp[sửa | sửa mã nguồn]. Tôn thờ Thánh tượng[sửa |. sửa mã nguồn]. Ghi. chú[sửa | sửa mã nguồn]. Web[sửa | sửa mã nguồn]. Nguồn gốc và thánh điển[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebContents move to sidebar hide Đầu 1 Từ nguyên 2 Những chi phái Ấn Độ giáo quan trọng nhất Hiện/ẩn mục Những chi phái Ấn Độ giáo quan trọng nhất 2.1 Ấn giáo thời Văn minh lưu vực sông Ấn Độ 2.2 Ấn giáo vệ-đà 2.2.1 Nguồn gốc và thánh điển 2.3 Bà-la-môn giáo 2.4 Ấn giáo Tì-thấp-nô 2.5 Ấn giáo Thấp-bà 2.6 Ấn ... ...

Top 2: Phật giáo – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 93 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]. Giáo lý cốt lõi[sửa |. sửa mã nguồn]. Lịch trình tu. học[sửa | sửa mã nguồn]. Tông. phái[sửa | sửa mã nguồn]. Phật giáo trên thế giới[sửa |. sửa mã nguồn]. Khác biệt so với các tôn giáo khác[sửa |. sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng tới văn hóa[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhận. xét[sửa | sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa |. sửa mã nguồn]. Thư. mục[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Tứ Thánh. Đế[sửa | sửa mã nguồn]. Bát chánh. đạo[sửa | sửa mã nguồn]. Nhân quả và luân hồi[sửa | sửa mã. nguồn]. Siêu hình học[sửa | sửa mã nguồn]. Thế giới. quan[sửa | sửa mã nguồn]. Phật giáo Nam. truyền[sửa | sửa mã nguồn]. Phật giáo Bắc truyền[sửa | sửa mã. nguồn]. Phật giáo Mật truyền[sửa | sửa mã. nguồn]. Việt. Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Trung. Quốc[sửa | sửa mã nguồn]. Myanmar[sửa |. sửa mã nguồn]. Sri Lanka[sửa |. sửa mã nguồn]. Indonesia[sửa | sửa mã nguồn]. Campuchia[sửa | sửa mã nguồn]. Thái. Lan[sửa | sửa mã nguồn]. Triều Tiên[sửa | sửa mã nguồn]. Mông Cổ[sửa |. sửa mã nguồn]. Lào[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhật Bản[sửa | sửa mã nguồn]. Việt Nam[sửa |. sửa mã nguồn]. Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]. Ấn. Độ[sửa | sửa mã nguồn]. Tịnh độ tông[sửa | sửa mã. nguồn]. Thiền tông[sửa | sửa mã nguồn]. Thiên Thai tông[sửa |. sửa mã nguồn]. Hoa Nghiêm. Tông[sửa | sửa mã nguồn]. Pháp Tướng Tông[sửa | sửa mã nguồn]. Tam Luận Tông[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebPhật giáo (tiếng Hán: 佛教 - tiếng Phạn: बुद्ध धर्म - IAST: bauddh dharm) hay đạo Phật là một tôn giáo đồng thời cũng là một hệ thống của triết học có nguồn gốc từ Ấn Độ bao gồm một loạt các giáo lý, tư tưởng triết học cũng như tư tưởng cùng tư duy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới ... ...

Top 3: Tôn giáo tại Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 133 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tổ chức tôn giáo có đăng ký . Một phần của loạt bài về. Văn hóa Việt Nam. Lịch sửTiền sử • Hồng Bàng •. Bắc thuộc • Phong kiến • Pháp thuộc •. Đương đại. Dân tộcKinh • Tày •. Thái • Mường • Khơ Me • H'Mông. Ngôn ngữViệt • Tày •. Mường • Khơ Me • H'Mông. Phong tụcHôn nhân •. Tang lễ • Thờ cúng tổ tiên. Thần thoại và văn hóa dân gianThần thoạiCon Rồng cháu Tiên • Thánh. Gióng • Chử Đồng Tử • Mai An Tiêm. Ẩm thựcMiền
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebTôn giáo tại Việt Nam khá đa dạng, gồm có Phật giáo (cả Đại thừa, Tiểu thừa và một số tông phái cải biên như Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tịnh độ cư sĩ Phật hội), Kitô giáo (gồm Công giáo và Tin Lành), tôn giáo nội sinh như đạo Cao Đài, và một số tôn giáo khác (Ấn Độ giáo và Hồi ... ...

Top 4: Đạo Cao Đài – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 109 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lược sử hình thành và phát triển[sửa |. sửa mã nguồn]. Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]. Các yếu tố từ các tôn giáo. khác[sửa | sửa mã nguồn]. Giáo lý cơ bản[sửa |. sửa mã nguồn]. Những tính chất khác[sửa |. sửa mã nguồn]. Một số tín đồ nổi tiếng[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa |. sửa mã nguồn]. Những môn đồ đầu. tiên[sửa | sửa mã nguồn]. Hợp nhất khai. đạo[sửa | sửa mã nguồn]. Thăng trầm nền đạo[sửa |. sửa mã nguồn]. Trong cơn động loạn của dân tộc[sửa |. sửa mã nguồn]. Hợp tan - Tan hợp[sửa | sửa mã. nguồn]. Hiện. nay[sửa | sửa mã nguồn]. Phương. Đông[sửa | sửa mã nguồn]. Phương Tây[sửa | sửa mã nguồn]. Tam kỳ phổ độ[sửa |. sửa mã nguồn]. Tam giáo quy nguyên Cao Đài[sửa |. sửa mã nguồn]. Thiên nhãn[sửa |. sửa mã nguồn]. Phật. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Lão giáo[sửa | sửa mã. nguồn]. Thần Giáo[sửa. | sửa mã nguồn]. Nho. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Tín ngưỡng dân. gian[sửa | sửa mã nguồn]. Ngũ chi Minh đạo[sửa | sửa mã nguồn]. Thiên Chúa Giáo[sửa | sửa mã. nguồn]. Hồi. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Thông linh. học[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebĐạo Cao Đài hay Cao Đài giáo là một tôn giáo thờ Thượng Đế được thành lập ở miền Nam Việt Nam vào năm 1926. Tên gọi Cao Đài theo nghĩa đen chỉ "một nơi cao", nghĩa bóng là nơi cao nhất ở đó Thượng đế ngự trị; cũng là danh xưng rút gọn của Thượng đế trong tôn giáo Cao Đài, vốn có danh xưng đầy đủ là ... ...

Top 5: Lịch sử Phật giáo – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 129 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Giai đoạn sơ khai và Giáo hội đầu tiên[sửa |. sửa mã nguồn]. Các Hội nghị kết tập kinh điển chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Phật giáo suy tàn tại Ấn. Độ[sửa | sửa mã nguồn]. Các bộ phái chính hiện. nay[sửa | sửa mã nguồn]. Các di tích và trung tâm Phật. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Phật giáo ngày. nay[sửa | sửa mã nguồn]. Niên biểu lịch sử Phật. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Đọc thêm[sửa | sửa mã. nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Giai đoạn sơ. khai[sửa | sửa mã nguồn]. Tổ chức đầu tiên[sửa |. sửa mã nguồn]. Kết tập lần thứ. 1[sửa | sửa mã nguồn]. Kết tập lần thứ II[sửa |. sửa mã nguồn]. Kết tập lần thứ. III[sửa | sửa mã nguồn]. Kết tập lần thứ IV[sửa | sửa mã nguồn]. Các kì kết tập khác[sửa. | sửa mã nguồn]. Sự phân hoá của Phật giáo[sửa |. sửa mã nguồn]. Quan hệ với Ấn Độ. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Bị ảnh hưởng bởi sự bành trướng của Hồi. giáo[sửa | sửa mã. nguồn]. Các nhánh chính[sửa | sửa mã. nguồn]. Các tông phái. khác[sửa | sửa mã nguồn]. Ấn Độ[sửa | sửa mã nguồn]. Sri Lanka (Tích Lan)[sửa | sửa mã nguồn]. Nepal[sửa | sửa mã nguồn]. Afghanistan (A Phú Hãn)[sửa | sửa mã nguồn]. Tây. Tạng[sửa | sửa mã nguồn]. Miến. Điện[sửa | sửa mã nguồn]. Trung. Hoa[sửa | sửa mã nguồn]. Iran[sửa | sửa mã nguồn]. Việt Nam[sửa |. sửa mã nguồn]. Triều. Tiên[sửa | sửa mã nguồn]. Thái Lan[sửa |. sửa mã nguồn]. Campuchia[sửa | sửa mã nguồn]. Nhật. Bản[sửa | sửa mã nguồn]. Tiếng Việt[sửa | sửa mã. nguồn]. Tiếng Anh[sửa | sửa mã nguồn]. Đại hội tại Sri. Lanka[sửa | sửa mã nguồn]. Đại hội tại Kashmir[sửa |. sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebẤn Độ giáo (hay Bà La Môn) là một tôn giáo ra đời từ thế kỉ 15 TCN, với một điểm đặc thù là nó sẵn sàng tiếp thu các nguyên lý hay khái niệm của đạo khác. Trong số tín đồ Phật giáo có rất nhiều tu sĩ phát gốc từ đạo Bà La Môn nên các tư tưởng và nề nếp của Ấn giáo có ảnh hưởng ít nhiều đến ... ...

Top 6: Đông Nam Á – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tự nhiên ảnh hưởng đến khu vực. Thời đại các vương quốc Ấn Độ giáo và Phật giáo. Thương mại và thuộc địa hóa. Quốc gia có chủ quyền . Đông Nam Á. Diện tích4.545.792 km2 (1.755.140 dặm vuông Anh). Dân số655.298.044 [1][2]. Mật độ dân số135,6/km2 (351/sq mi). GDP (PPP)$796,6 nghìn. tỷ[3]. GDP (danh nghĩa)2,557 USD nghìn tỷ (tỷ giá hối. đoái)[4]. GDP bình quân đầu người4,018 USD (tỷ giá hối đoái)[4]. HDI0,684. Các nhóm dân tộcNam Á, Nam Đảo,. Melanesia, Negrito, Pa
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebĐông Nam Á (tiếng Anh: Southeast Asia, viết tắt: SEA) là tiểu vùng địa lý phía đông nam của châu Á, bao gồm các khu vực phía nam của Trung Quốc, phía đông nam của tiểu lục địa Ấn Độ và phía tây bắc của Úc. Đông Nam Á có phía bắc giáp Đông Á, phía tây giáp Nam Á và vịnh Bengal, phía đông giáp Châu Đại Dương ... ...

Top 7: An Giang – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 75 lượt đánh giá
Tóm tắt: Địa lí[sửa | sửa mã nguồn]. Hành chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]. Kinh. tế[sửa | sửa mã nguồn]. Xã hội[sửa |. sửa mã nguồn]. Dân cư[sửa |. sửa mã nguồn]. Văn. hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Du lịch[sửa | sửa mã. nguồn]. Giao thông[sửa |. sửa mã nguồn]. Hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]. Danh. nhân[sửa | sửa mã nguồn]. Ghi chú[sửa | sửa mã. nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Vị trí địa lí[sửa | sửa mã nguồn]. Khí hậu[sửa |. sửa mã nguồn]. Điều kiện tự nhiên[sửa |. sửa mã nguồn]. Tài nguyên thiên. nhiên[sửa | sửa mã nguồn]. Tỉnh An Giang thời phong kiến[sửa | sửa mã. nguồn]. Tỉnh Long Xuyên và tỉnh Châu Đốc thời Pháp thuộc[sửa |. sửa mã nguồn]. Thành Phố Châu Đốc[sửa | sửa mã. nguồn]. Thành Phố Long Xuyên[sửa |. sửa mã nguồn]. Giai đoạn 1945-1954[sửa | sửa mã. nguồn]. Tỉnh An Giang giai đoạn 1956-1964[sửa |. sửa mã nguồn]. Việt Nam Cộng hòa[sửa. | sửa mã nguồn]. Chính quyền Cách. mạng[sửa | sửa mã nguồn]. Tỉnh An Giang và tỉnh Châu Đốc giai đoạn. 1964-1975[sửa | sửa mã nguồn]. Việt Nam Cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]. Chính quyền Cách mạng[sửa |. sửa mã nguồn]. Tỉnh An Giang từ năm 1976 đến nay[sửa |. sửa mã nguồn]. Giáo dục[sửa |. sửa mã nguồn]. Truyền. thông[sửa | sửa mã nguồn]. Danh lam thắng cảnh[sửa | sửa mã. nguồn]. Đặc sản ẩm. thực[sửa | sửa mã nguồn]. Biển số xe cơ giới[sửa |. sửa mã nguồn]. Chính trị[sửa | sửa mã nguồn]. Nông. nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]. Văn học - Nghệ thuật[sửa |. sửa mã nguồn]. Giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]. Tôn giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Quân sự[sửa |. sửa mã nguồn]. Luận. văn[sửa | sửa mã nguồn]. Biển kiểm soát xe mô tô[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebĐiểm cực Bắc của tỉnh nằm ở vĩ độ 10°57'B (xã Khánh An, huyện An Phú), cực Nam ở vĩ độ 10°10'60"B (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn), cực Tây ở 104°46'Đ (xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn), cực Đông trên kinh độ 105°35'Đ (xã Bình … ...

Top 8: Pháp Luân Đại Pháp - Tinh Tấn Yếu Chỉ

Tác giả: vi.falundafa.org - Nhận 98 lượt đánh giá
Tóm tắt: Vì sao không được thấy. Luận thuật của Phật giáo là bộ phận nhỏ yếu23 nhất của Phật Pháp. Không phải là công tác mà là tu luyện. Thuật ngữ trong Phật Pháp. Trừ bỏ chấp trước hơn nữa. Người tu tự ở trong ấy. Người tu cần tránh37. Tu luyện và công tác. Đừng phát biểu bừa bãi. Tu luyện và phụ trách. Xử lý kinh văn chép tay. Thư gửi tổng trạm Đại Pháp Thạch Gia Trang. Chú giải bài ‘Chính tính’. Phật tính và ma tính. Tu luyện không phải là chính trị. Người phụ trách cũng là người tu luyện. Đại Pháp vĩnh viễn thuần khiết như kim cương. Không thể trộm Đại Pháp. Lại luận về tiêu chuẩn đo lường. Đối thoại với Thời gian. Vứt bỏ tâm người thường và kiên trì thực tu. Nguyên tắc của đệ tử xuất gia. Phật Pháp và Phật giáo. Gửi các học viên tu lâu ở Bắc Kinh. Gửi trạm phụ đạo Đại Pháp tỉnh Sơn Đông. Đại Pháp không thể bị lợi dụng. Kiên định và thiết thực.
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebGần đây có một lối nói, khi mọi người hồng truyền Đại Pháp, dẫn được một số người có duyên đến đắc Pháp, và bước trên con đường tu luyện, vì thế bèn nói là chính mình đã độ người đó rồi, nói: ‘hôm nay tôi độ được mấy người, bạn đã độ được mấy người v.v.’ Kỳ thực ấy là Pháp ... ...

Top 9: Tín ngưỡng dân gian Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 153 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đặc điểm[sửa |. sửa mã nguồn]. Phân loại[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tín ngưỡng phồn thực[sửa |. sửa mã nguồn]. Sùng bái tự. nhiên[sửa | sửa mã nguồn]. Thờ. người[sửa | sửa mã nguồn]. Thờ Thần[sửa | sửa mã. nguồn]. Thờ. Mẫu[sửa | sửa mã nguồn]. Thờ sinh thực. khí[sửa | sửa mã nguồn]. Thờ việc sinh đẻ[sửa |. sửa mã nguồn]. Lễ hội phồn. thực[sửa | sửa mã nguồn]. Thờ động. vật[sửa | sửa mã nguồn]. Thờ cây cối[sửa |. sửa mã nguồn]. Hồn vía[sửa | sửa mã. nguồn]. Tổ tiên[sửa | sửa mã. nguồn]. Thờ Tổ nghề[sửa |. sửa mã nguồn]. Thành hoàng[sửa | sửa mã. nguồn]. Giỗ Tổ Hùng. Vương[sửa | sửa mã nguồn]. Tứ bất tử[sửa |. sửa mã nguồn]. Tiền hiền[sửa |. sửa mã nguồn]. Thờ Tam phủ, Tứ phủ[sửa |. sửa mã nguồn]. Thờ Tứ pháp[sửa |. sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebCỗ kiệu rước bàn thờ thánh ở miền Bắc vào cuối thế kỷ 19, một tập tục tín ngưỡng của người Việt Cờ ngũ sắc - một biểu tượng của tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng dân gian Việt Nam hay còn gọi là tín ngưỡng truyền thống Việt Nam (đôi khi nó được gọi tắt là Đạo Lương, chữ Hán:道良), là tín ... ...

Top 10: Nam Á – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 75 lượt đánh giá
Tóm tắt: Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]. Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]. Dữ liệu thống. kê[sửa | sửa mã nguồn]. Nhân khẩu[sửa |. sửa mã nguồn]. Kinh tế[sửa | sửa mã nguồn]. Y tế[sửa | sửa mã nguồn]. Chính quyền[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Tiểu lục địa Ấn Độ[sửa | sửa mã. nguồn]. Thời kỳ cổ đại[sửa | sửa mã nguồn]. Thời kỳ trung. đại[sửa | sửa mã nguồn]. Thời kỳ hiện. đại[sửa | sửa mã nguồn]. Khí. hậu[sửa | sửa mã nguồn]. Dân số quá khứ và trong tương lai[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngôn ngữ[sửa | sửa mã nguồn]. Tôn. giáo[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebNam Á (còn gọi là tiểu lục địa Ấn Độ) là thuật ngữ dùng để chỉ khu vực miền nam của châu Á, gồm các quốc gia hạ Himalaya và lân cận.Về mặt địa hình, mảng Ấn Độ chi phối Nam Á, nằm về phía nam dãy Himalaya và Hindu Kush.Nam Á có Ấn Độ Dương bao quanh ở phía nam, còn trên đất liền thì giáp với Tây Á ... ...

Top 11: Bà-la-môn – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 89 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chú thích[sửa |. sửa mã nguồn] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Một phần của loạt bài về. Ấn Độ giáo. Tín đồLịch sử. Giáo lýThế giới quanVũ trụ học Ấn Độ giáoNiên đại học Ấn Độ giáoThần thoại học Ấn Độ giáoThực thể tối caoĐại ngãOm. ThầnIshvaraCác vị thầnThần và giới tínhTrần thếTự ngãẢo ảnhNghiệpLuân hồiPurusharthasPhápArthaDụcThoátLuân lý họcNiti shastraYamasNiyamaAhimsaAsteyaAparigrahaBrahmacharyaSatyaDamahDayāAkrodhaĀrjavaSantoshaTapasSvādhyāyaShauchaMitaharaDānaGiải thoátBhakti yogaJnana yogaKar
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đạo Bà-La-Môn bắt nguồn từ Vệ-Đà giáo (cũng phiên âm là Phệ-Đà giáo) ở Ấn Độ, một trong những tôn giáo cổ nhất của loài người. Đạo Bà-La-Môn hình thành trên ...Đạo Bà-La-Môn bắt nguồn từ Vệ-Đà giáo (cũng phiên âm là Phệ-Đà giáo) ở Ấn Độ, một trong những tôn giáo cổ nhất của loài người. Đạo Bà-La-Môn hình thành trên ... ...

Top 12: Tìm hiểu về đạo Bà-La-Môn (Ấn Độ giáo, Hindu giáo)

Tác giả: hahoangkiem.com - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Khái niệm "Ấn Độ giáo". 2. Những chi phái Ấn Độ giáo quan trọng nhất. 3. Cơ sở chung của các nhánh Ấn Độ giáo. 2.1. Ấn giáo thời Văn minh lưu vực sông Ấn Độ. 2.4. Ấn giáo Tì-thấp-nô. 2.6. Ấn giáo Tính. lực. 2.7.. Ấn giáo Bất nhị Phệ-đàn-đa nhất nguyên. Ảnh hưởng đến các tôn giáo. khác. 3.2. Chế độ chủng tính. 3.3. Tôn thờ Thánh tượng. Nguồn gốc và thánh điển. 2.3. "Bà-la-môn giáo" và những bước phát triển mới ĐẠO BÀ – LA – MÔN (Ấn Độ giáo, đạo Hindu)- Vệ-Đà giáo (Vedism)- Bà-La-Môn giáo (Brahma
Khớp với kết quả tìm kiếm: 23 thg 2, 2016 · Ấn Độ giáo vẫn giữ những nét chính của Đạo Bà-La-Môn, thờ Đấng Brahma, về sau thờ thêm 2 Đấng nữa là Civa (Siva) và Vishnu hay Christna. - Đấng ...23 thg 2, 2016 · Ấn Độ giáo vẫn giữ những nét chính của Đạo Bà-La-Môn, thờ Đấng Brahma, về sau thờ thêm 2 Đấng nữa là Civa (Siva) và Vishnu hay Christna. - Đấng ... ...

Top 13: Bà-La-Môn không phải một tôn giáo của Champa - Phần 2

Tác giả: kauthara.org - Nhận 98 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khi bàn đến tôn giáo, đề tài luôn nhạy cảm, ở đây không phải vấn đề về tôn giáo mà liên quan đến tôn giáo. Nhà nước Việt Nam hiểu rõ nhu cầu tâm linh của người dân Việt Nam, vì, hầu hết người dân luôn có tín ngưỡng truyền thống thờ tổ tiên, thờ các vị Thành hoàng, những anh hùng có công xây dựng quê hương, chống giặc ngoại xâm... Do vậy, dù là tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, từ nước nào đến, từ đâu tới thì cộng đồng cũng sẵn sàng tiếp nhận, miễn là tín. ngưỡng đó luôn hướng tới điều thiện, không xâ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 22 thg 8, 2021 · Ấn Độ giáo vẫn giữ những nét chính của Đạo Bà-La-Môn, thờ Đấng Brahma, về sau thờ thêm hai Đấng nữa là Shiva và Vishnu. Ba Đấng ấy hợp lại gọi ...22 thg 8, 2021 · Ấn Độ giáo vẫn giữ những nét chính của Đạo Bà-La-Môn, thờ Đấng Brahma, về sau thờ thêm hai Đấng nữa là Shiva và Vishnu. Ba Đấng ấy hợp lại gọi ... ...

Top 14: Vì sao đạo bà la môn xuất hiện tại ấn độ - Hỏi Đáp

Tác giả: cunghoidap.com - Nhận 134 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tìm hiểu về đạo Bà-La-Môn (Ấn Độ giáo, Hindu giáo). Lịch sử của giai cấp Bà la môn . Tìm hiểu về đạo Bà-La-Môn (Ấn. Độ giáo, Hindu giáo) Chú thíchSửa đổiWikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Bà-la-môn.Tìm hiểu về đạo Bà-La-Môn (Ấn Độ giáo, Hindu giáo) Cập nhật: 23/02/2016 Lượt xem: 152364 Nội dung chính ShowChú thíchSửa đổiTìm hiểu về đạo Bà-La-Môn (Ấn Độ giáo, Hindu giáo)chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chiTìm hiểu về đạo
Khớp với kết quả tìm kiếm: Ấn Độ giáo vẫn giữ những nét chính của Đạo Bà-La-Môn, thờ Đấng Brahma, về sau thờ thêm 2 Đấng nữa là Civa (Siva) và Vishnu hay Christna. -Đấng Brahma là Thần ...Ấn Độ giáo vẫn giữ những nét chính của Đạo Bà-La-Môn, thờ Đấng Brahma, về sau thờ thêm 2 Đấng nữa là Civa (Siva) và Vishnu hay Christna. -Đấng Brahma là Thần ... ...

Top 15: Bài 01: Triết Học Bà-La-Môn (BRAHMANISM) - Đạo Phật Ngày Nay

Tác giả: daophatngaynay.com - Nhận 179 lượt đánh giá
Tóm tắt: Con người là mâu thuẫn lớn: là thực thể sinh vật – xã hội, nó phải thực hiện bổn phận con người xã hội, là thực thể có đời sống tâm linh nó khát khao vượt qua cái hạn hữu con người –. xã hội để thoát mọi ràng buộc trở về bản chất thần thánh. Ấn Độ giáo giải quyết vấn nạn này ra sao? 10 hiện thân của thần VishnuNói đến Ấn Độ là nói đến một nền văn hóa với nhiều truyền thống tôn giáo. Nơi đây có nhiều triết thuyết ra đời với nhiều tư tưởng khác nhau. Nhưng tất cả các học thuyết sau này đều dựa và
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 11, 2009 · Đạo Bà La-Môn (Brahmanism) cũng gọi Ấn giáo hay Ấn Độ giáo (Hinduism), là đạo bản địa của người Ấn (Hindus), hình thành ở Ấn Độ khoảng năm ...18 thg 11, 2009 · Đạo Bà La-Môn (Brahmanism) cũng gọi Ấn giáo hay Ấn Độ giáo (Hinduism), là đạo bản địa của người Ấn (Hindus), hình thành ở Ấn Độ khoảng năm ... ...

Top 16: Đạo Bà La Môn - BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Tác giả: sggp.org.vn - Nhận 98 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hỏi: Đạo Bà La Môn là gì? Ra đời trước đạo Phật bao lâu? Hiện nay còn không? Nếu còn, thì đang tồn tại ở nước nào? Trần Ngọc Thế (Phòng Y tế huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) Thượng đế ba ngôi Trimurti (từ trái sang: Brahma, Vishnu, Shiva), phía trên là chữ OM hay AUM biểu tượng của đạo Bà La Môn.. NGHÊ DŨ LAN: Đạo Bà La Môn  (Brahmanism) cũng gọi Ấn giáo hay Ấn Độ giáo (Hinduism), là đạo bản địa của người Ấn (Hindus), hình thành ở Ấn Độ khoảng năm 1.500 trước Công nguyên hoặc sớm hơn nữa, tứ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 9, 2007 · NGHÊ DŨ LAN: Đạo Bà La Môn (Brahmanism) cũng gọi Ấn giáo hay Ấn Độ giáo (Hinduism), là đạo bản địa của người Ấn (Hindus), hình thành ở Ấn Độ ...3 thg 9, 2007 · NGHÊ DŨ LAN: Đạo Bà La Môn (Brahmanism) cũng gọi Ấn giáo hay Ấn Độ giáo (Hinduism), là đạo bản địa của người Ấn (Hindus), hình thành ở Ấn Độ ... ...

Top 17: Tìm hiểu về đạo Bà la môn Phùng Thị Thanh Phương - ĐỀ TÀI

Tác giả: studocu.com - Nhận 229 lượt đánh giá
Tóm tắt: ĐỀ TÀI: ĐẠO BÀ LA MÔN ĐỀ TÀI: ĐẠO BÀ LA MÔNHọ và tên: Phùng Thị Thanh Phương I, Khái quát Bàlamôn giáo (Brahmanism) ra đời thời kỳ hậu Veda (khoảng thế kỷ X Tr) trong xã hội Ấn Độ cổ đại, đã nhanh chóng trở thành tôn giáo chính thống của xã hội Ấn Độ. Trong quá trình phát triển của mình, Bàlamôn giáo có những cải cách trên cơ sở tiếp thu yếu tố tín ngưỡng dân gian, Phật giáo, đạo Jaina để trở thành tân Bàlamôn giáo vào thế kỷ thứ IV SCN (gọi là Ấn Độ giáo,. đạo Hindu).Bàlamôn giáo tôn thờ Brahma
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 3,7 sao (3) giáo vào thế kỷ thứ IV SCN (gọi là Ấn Độ giáo, đạo Hindu). Bàlamôn giáo tôn thờ Brahma (Phạm Thiên), cho rằng Brahma sáng tạo nên thế giới.Xếp hạng 3,7 sao (3) giáo vào thế kỷ thứ IV SCN (gọi là Ấn Độ giáo, đạo Hindu). Bàlamôn giáo tôn thờ Brahma (Phạm Thiên), cho rằng Brahma sáng tạo nên thế giới. ...